กรอดๆ 咯咯 หรือ 格格 gē gē – เสียงกัดฟันกรอด มักใช้กับผู้ชาย

ตัวอย่าง

他生气时就会把牙齿咬得咯咯响。
Tā shēng qì shí jiù huì bǎ yá chǐ yǎo de gē gē xiǎng.
เวลาที่เขาโมโหก็จะกัดฟันดังกรอด

 

ก๊อกๆ 咚咚 หรือ 冬冬 dōng dōng – เสียงเคาะประตู

ตัวอย่าง

咚咚咚” 外边响起了敲门声。
Dōng dōng dōng” wài biān xiǎng qǐ le qiāo mén shēng.
ก๊อกๆๆ” เสียงเคาะประตูดังขึ้นจากด้านนอก

 

กึกๆ (เสียงเดิน) 咯噔 หรือ 格登 gē dēng – เสียงส้นรองเท้ากระทบพื้น

ตัวอย่าง

姐姐穿着皮靴,走路时咯噔咯噔地响。
Jiě jie chuān zhe pí xuē, zǒu lù shí gē dēng gē dēng de xiǎng.
พี่สาวสวมรองเท้าบู๊ทหนัง เวลาเดินส่งเสียงดังกึกๆ

 

จ๊วบๆ 吧唧 bā jī – เสียงจูบที่รุนแรงและไม่สุภาพ

ตัวอย่าง

他抱起孩子吧唧吧唧亲了几口。
Tā bào qǐ hái zi bā jī bā jī qīn le jǐ kǒu.
เขาอุ้มลูกขึ้นมาจูบดังจ๊วบๆ ไปหลายที

 

จุ๊บๆ 啵啵 bo bo – เสียงจูบดังจุ๊บๆ หรือใช้เป็นคำกริยาว่าหอมหรือจุ๊บเลยก็ได้

ตัวอย่าง

马丽把脸凑近孩子说:“来,一个…”
Mǎ Lì bǎ liǎn còu jìn hái zi shuō: “lái, bo yí gè …”
มาลียื่นหน้าเข้าใกล้เด็กแล้วพูดว่า: “มา…จุ๊บทีซิ”

 

จุ๊ๆ 啧啧 zé zé – เสียงจุ๊ปาก ใช้แสดงความชื่นชมและยกย่อง

ตัวอย่าง

啧啧…真漂亮!”
Zé zé…zhēn piào liang!”
จุ๊ๆ สวยจริงๆ!”

 

ต๊อกแต๊ก 噼里啪啦 pī li pā lā – เสียงพิมพ์ดีดหรือเสียงเคาะแป้นพิมพ์

ตัวอย่าง

她迅速打字以至发出噼里啪啦的声响。
Tā xùn sù dǎ zì yǐ zhì fā chū pī li pā lā de shēng xiǎng.
เธอพิมพ์ดีดอย่างรวดเร็วจนส่งเสียงต๊อกแต๊กๆ

 

ตึง 扑通 หรือ 噗嗵 pū tōng – เสียงหกล้มกระแทกพื้น

ตัวอย่าง

扑通” 他绊到自己的脚摔了一跤。
Pū tōng” tā bàn dào zì jǐ de jiǎo shuāi le yì jiāo.
ตึง” เขาเดินสะดุดขาตัวเองล้มลงไป

 

ตึงๆๆ (เสียงเดิน) 噔噔噔 dēng dēng dēng หรือ 嗵嗵嗵 tōng tōng tōng – เสียงก้าวเท้าแรงๆ ดังตึงๆๆ

ตัวอย่าง

王明信心十足,噔噔噔迈上了讲台。
Wáng Míng xìn xīn shí zú, dēng dēng dēng mài shàng le jiǎng tái.
王明信心十足,嗵嗵嗵迈上了讲台。
Wáng Míng xìn xīn shí zú, tōng tōng tōng mài shàng le jiǎng tái.
หวังหมิงมั่นใจเต็มเปี่ยม ก้าวตึงๆๆ ขึ้นไปบนเวที

 

ตุบ 扑通 หรือ 噗嗵 pū tōng – เสียงคุกเข่า

ตัวอย่าง

他 “扑通” 一下跪在了父亲的坟前。
Tā “pū tōng” yí xià guì zài le fù qīn de fén qián.
เขาคุกเข่าลงดัง “ตุบ” อยู่หน้าสุสานของพ่อ

 

ปัง 啪 pā หรือ 砰 pēng หรือ 嘭 pēng – เสียงยิงปืน ใช้ 啪 pā หรือ 砰 pēng

ตัวอย่าง

猎人扣动扳机“”,野猪倒在了血泊里。
Liè rén kòu dòng bān jī “”, yě zhū dǎo zài le xuè pō lǐ.
猎人扣动扳机 “”,野猪倒在了血泊里。
Liè rén kòu dòng bān jī “pēng”, yě zhū dǎo zài le xuè pō lǐ.
นายพรานเหนี่ยวไก “ปัง” หมูป่าล้มลงจมกองเลือด

– เสียงทุบประตูดังปังๆ ใช้ 嘭 pēng หรือ 砰 pēng

嘭嘭嘭,里面有人吗?”
Pēng pēng pēng, lǐ miàn yǒu rén ma?”
砰砰砰,里面有人吗?”
Pēng pēng pēng, lǐ miàn yǒu rén ma?”
ปังๆๆ ข้างในมีคนอยู่ไหม?”

 

แปะ 啪 pā – เสียงตบมือดังแปะ

ตัวอย่าง

啪啪啪” 会议室里有人带头鼓掌。
Pā pā pā” huì yì shì lǐ yǒu rén dài tóu gǔ zhǎng.
แปะๆๆ” ในห้องประชุมมีคนนำปรบมือ

 

พรวด (เสียงพ่นน้ำ) 噗 Pū – เสียงพ่นน้ำออกจากปากดังพรวด

ตัวอย่าง

” 小孩故意把水喷在他身上。
” xiǎo hái gù yì bǎ shuǐ pēn zài tā shēn shàng.
พรวด” เด็กน้อยเจตนาพ่นน้ำใส่ตัวเขา

 

เพียะ 啪 pā – เสียงตี ตบ หรือฟาดดังเพียะ

ตัวอย่าง

” 教鞭正好落在小刚的手心里。
” Jiào biān zhèng hǎo luò zài Xiǎo Gāng de shǒu xīn lǐ.
เพียะ” ไม้เรียวฟาดลงบนฝ่ามือของเสี่ยวกังพอดี

 

ฟืด (ฟืดฟาด) 咝 sī – เสียงสูบบุหรี่หรือซิการ์

ตัวอย่าง

—” 他狠狠地吸了一口雪茄。
—” tā hěn hěn de xī le yì kǒu xuě jiā.
ฟืด…” เขาสูบซิการ์เข้าปอดลึกๆ ไปหนึ่งที

 

ฟู่ 噗 pū – เสียงเป่าลมออกจากปากดังฟู่

ตัวอย่าง

妹妹用力一吹 “”,生日蜡烛灭了。
Mèi mei yòng lì yì chuī “”, shēng rì là zhú miè le.
น้องสาวเป่าลมอย่างแรง “ฟู่” เทียนวันเกิดดับลง

 

อะแฮ่ม 咳咳… ké ké… – เสียงกระแอมไอเพื่อตักเตือน ดึงดูดความสนใจ เรียกให้ฟัง หรือเรียกให้รู้ตัว

ตัวอย่าง

背后传来 “咳咳…” 两声,她吓得赶紧回头看。
Bèi hòu chuán lái “ké ké…” liǎng shēng, tā xià de gǎn jǐn huí tóu kàn.
เสียง “อะแฮ่ม” ดังจากข้างหลัง เธอตกใจจนต้องรีบหันกลับไปดู

 

อั้กๆ 咕嘟 gū dū – เสียงดื่มน้ำอึกใหญ่อย่างรวดเร็ว (ใช้ 咕噜 gū lū หรือ 咕咚 gū dōng แทน 咕嘟 gū dū ได้)

ตัวอย่าง

他端起水杯咕嘟咕嘟喝了好几口。
Tā duān qǐ shuǐ bēi gū dū gū dū hē le hǎo jǐ kǒu.
เขายกแก้วน้ำขึ้นมาดื่มอั้กๆ ไปหลายอึก

 

โอ้ก (โอ้กอ้าก) 哇 wā – เสียงอาเจียนดังโอ้กหรือโอ้กอ้าก

ตัวอย่าง

大家听见 “” 的一声,原来是弟弟吐了。
Dà jiā tīng jiàn “” de yì shēng, yuán lái shì dì di tù le.
ทุกคนได้ยินเสียง “โอ้ก” ดังขึ้นหนึ่งที ที่แท้คือน้องชายอ้วก

 

ฮึ 哼 hng – เสียงพ่นลมออกจากจมูก ใช้แสดงความน้อยใจ ตัดพ้อ ไม่พอใจ

ตัวอย่าง

!我才不要他来帮忙呢。”
Hng! Wǒ cái bú yào tā lái bāng máng ne.”
ฮึ! ฉันไม่ต้องการให้เขามาช่วยหรอก”

 

แฮ่กๆ 呼哧 หรือ 呼蚩 hū chī – เสียงหอบหายใจ มักใช้ซ้ำคำในรูปแบบ ABAB คือ 呼哧呼哧 หรือ 呼蚩呼蚩

ตัวอย่าง

他一口气爬到6楼,累得呼哧呼哧直喘。
Tā yì kǒu qì pá dào liù lóu, lèi de hū chī hū chī zhí chuǎn.
他一口气爬到6楼,累得呼蚩呼蚩直喘。
Tā yì kǒu qì pá dào liù lóu, lèi de hū chī hū chī zhí chuǎn.
เขาเดินรวดเดียวขึ้นถึงชั้น 6 เหนื่อยจนหอบแฮ่กๆ

 

เรียบเรียงโดย อาศรมสยาม-จีนวิทยา