กระซิกๆ 嘤嘤 yīng yīng – เสียงสะอื้นเบาๆ (มักใช้สำหรับเด็กและสตรี)

ตัวอย่าง

妻子坐在病床边嘤嘤哭泣。
Qī zi zuò zài bìng chuáng biān yīng yīng kū qì.
ภรรยานั่งอยู่ข้างเตียงคนไข้ สะอื้นไห้กระซิกๆ

我听见小树林里传来嘤嘤的哭声。
Wǒ tīng jiàn xiǎo shù lín lǐ chuán lái yīng yīng de kū shēng.
ฉันได้ยินเสียงสะอื้นกระซิกๆ ดังมาจากในสวนหย่อม

 

อุแว้ 哇哇 wā wā – เสียงร้องไห้ของทารก

ตัวอย่าง

婴儿 “哇哇” 地哭,一定是饿了。
Yīng ér “wā wā” de kū, yī dìng shì è le.
ทารกร้องไห้ “อุแว้ๆ” คงหิวแล้วแน่ๆ

孩子整夜不睡,一个劲儿哇哇大哭。
Hái zi zhěng yè bù shuì, yī gè jìn ér wā wā dà kū.
เด็กทั้งคืนไม่ยอมนอน เอาแต่ร้องไห้อุแว้ๆ

**บางครั้งใช้คำว่า 呱呱 gū gū หรือ 嗷嗷 áo áo แทน 哇哇 wā wā ได้

 

ฮือๆ 呜呜 wū wū – เสียงร้องไห้ดังฮือๆ

ตัวอย่าง

窗外传来 “呜呜” 的哭声。
Chuāng wài chuán lái “wū wū” de kū shēng.
เสียงร้องไห้ “ฮือๆ” ดังมาจากนอกหน้าต่าง

那个迷路的孩子正呜呜哭泣。
Nà gè mí lù de hái zi zhèng wū wū kū qì.
เด็กหลงทางคนนั้นกำลังร้องไห้ฮือๆ

 

โฮ 嗷嗷 áo áo – เสียงร้องไห้โฮอย่างเด็กไร้เดียงสา

ตัวอย่าง

他突然 “嗷嗷” 大哭起来。
Tā tū rán “áo áo” dà kū qǐ lái.
จู่ๆ เขาก็ร้องไห้ “โฮๆ” อย่างสุดเสียง

顿时,房里传出 “嗷嗷” 的嚎哭声。
Dùn shí, fáng lǐ chuán chū “áo áo” de háo kū shēng.
ทันใดนั้น เสียงกรีดร้อง “โฮๆ” ก็ดังออกมาจากในห้อง

 

อาการน้ำตาไหล – แม้ว่าในภาษาไทยจะไม่มีคำเลียนเสียงน้ำตาไหล แต่ในภาษาจีน อาการน้ำตาไหลกลับมีเสียงอย่างคำว่า 吧嗒 bā dā และ 扑噜噜 pū lū lū เปรียบเทียบกับคำในภาษาไทยได้ดังนี้

 

พราก 吧嗒 bā dā – อาการน้ำตาไหลพราก

ตัวอย่าง

她独自坐在屋里,泪珠吧嗒吧嗒往下掉。
Tā dú zì zuò zài wū lǐ, lèi zhū bā dā bā dā wǎng xià diào.
เธอนั่งอยู่ในห้องตามลำพัง หยาดน้ำตาไหลพรากลงมา

 

พรู 扑噜噜 pū lū lū – อาการน้ำตาร่วงพรู

ตัวอย่าง

眼泪扑噜噜地往下掉。
Yǎn lèi pū lū lū dē wǎng xià diào.
น้ำตาร่วงพรูลงมา

 

เกร็ดความรู้: สำนวนจีนที่เกี่ยวกับเด็กทารก

呱呱坠地 gū gū zhuì dì หมายถึง (ทารก) เพิ่งคลอดออกมา

ตัวอย่าง

“哇” 的一声,胎儿呱呱坠地了。
“Wā” de yī shēng, tāi ér gū gū zhuì dì le.
“อุแว้” เสียงร้องดังขึ้น เด็กในท้องคลอดออกมาแล้ว

孩子呱呱坠地的那一秒,母亲哭了。
Hái zi gū gū zhuì dì de nà yī miǎo, mǔ qīn kū le.
วินาทีที่ลูกคลอดออกมา มารดาก็ร้องไห้

 

嗷嗷待哺 áo áo dài bǔ หมายถึง (เด็กวัยแบเบาะ) ร้องจะกินนม

ตัวอย่าง

襁褓中的婴儿嗷嗷待哺
Qiǎng bǎo zhōng de yīng ér áo áo dài bǔ.
ทารกในผ้าห่อตัวร้องหิวนม

她怎能抛弃嗷嗷待哺的孩子?
Tā zěn néng pāo qì áo áo dài bǔ de hái zi?
เธอจะทอดทิ้งเด็กที่ยังร้องหิวนมได้อย่างไร?

 

哇哇大哭 wā wā dà kū หมายถึง (เด็ก) ร้องไห้เสียงดัง

ตัวอย่าง

婴儿半夜醒来哇哇大哭
Yīng ér bàn yè xǐng lái wā wā dà kū.
ทารกตื่นมากลางดึกร้องไห้เสียงดัง

这孩子好带,从不无缘无故地哇哇大哭
Zhè hái zi hǎo dài, cóng bù wú yuán wú gù de wā wā dà kū.
เด็กคนนี้เลี้ยงง่าย ไม่เคยร้องไห้เสียงดังโดยไม่มีสาเหตุ

 

เรียบเรียงโดย อาศรมสยาม-จีนวิทยา