—– ปัจจุบันมีนักเรียน นักศึกษาเรียนภาษาจีนมากขึ้น ยิ่งเรียน คำศัพท์ยิ่งเยอะและยากขึ้น ด้วยความที่มีคำศัพท์ภาษาจีนมากมายเกินกว่าที่จะเรียนรู้แค่ในโรงเรียน หรือในมหาวิทยาลัย …—–

—– ทางอาศรมสยาม-จีนวิทยา จึงได้รวบรวมคำศัพท์ต่างๆขึ้นมาในหัวข้อ “ศัพท์จีนนอกตำรา” เพื่อให้ผู้อ่านจำคำศัพท์ และนำไปใช้ได้อย่างดียิ่งขึ้น

ตามมาอ่านใน Ep.25 กันเลยค่ะ

 

 แฟนคลับ

 

แฟนคลับ มาจากภาษาอังกฤษคำว่า fan club หมายถึง กลุ่มคนที่คลั่งไคล้ในตัวบุคคลหรือสิ่งที่ตนชื่นชอบ ภาษาจีนใช้คำว่า 粉丝群  fěn sī qún หรือ 粉丝团 fěn sī tuán [1]

 

ตัวอย่าง
大卫.贝克汉姆的粉丝群遍布世界。
Dà Wèi.Bèi Kè Hàn Mǔ de fěn sī qún biàn bù shì jiè.

大卫.贝克汉姆的粉丝团遍布世界。
Dà Wèi.Bèi Kè Hàn Mǔ de fěn sī tuán biàn bù shì jiè.     
คำแปล: แฟนคลับของเดวิด เบ็คแฮมกระจายอยู่ทั่วโลก

 

 

我们都是大卫.贝克汉姆粉丝群的成员。
Wǒ men dōu shì Dà Wèi.Bèi Kè Hàn Mǔ fěn sī qún de chéng yuán.

我们都是大卫.贝克汉姆粉丝团的成员。
Wǒ men dōu shì Dà Wèi.Bèi Kè Hàn Mǔ fěn tuán de chéng yuán.
คำแปล: พวกเราล้วนเป็นสมาชิกของแฟนคลับเดวิด เบ็คแฮม

 

该网页供大卫.贝克汉姆粉丝群的粉丝聚会。
Gāi wǎng yè gōng Dà Wèi.Bèi Kè Hàn Mǔ fěn sī qún de fěn sī jù huì.

该网页供大卫.贝克汉姆粉丝团的粉丝聚会。
Gāi wǎng yè gōng Dà Wèi.Bèi Kè Hàn Mǔ fěn sī tuán de fěn sī jù huì.
คำแปล: เว็ปเพจนี้เป็นที่รวมตัวสำหรับแฟนๆ ของแฟนคลับเดวิด เบ็คแฮม

 

**********************************

เกร็ดน่ารู้

แฟนพันธุ์แท้

          ในบรรดาแฟนคลับมักจะมีบางคนหรือบางกลุ่มที่กระตือรือร้นมากกว่าคนอื่นๆ โดยยอมทุ่มเททั้งแรงกาย แรงใจ เงินทองและเวลาให้กับคนที่ตนชื่นชอบ เช่น ติดตามข้อมูลข่าวสาร เก็บสะสมรูปถ่าย โปสเตอร์ สิ่งของที่ระลึก ลายเซ็น ฯลฯ ของคนคนนั้น พูดได้ว่ารู้จักบุคคลที่ตนคลั่งไคล้หลงใหลในทุกรายละเอียดก็ว่าได้

ในภาษาไทยเรียกแฟนคลับประเภทนี้ว่า ‘แฟนพันธุ์แท้’ ส่วนภาษาจีนใช้คำต่อไปนี้

铁杆粉丝    tiě gǎn fěn sī                 (铁杆  tiě gǎn หมายถึง แท่นเหล็ก)

忠实粉丝    zhōng shí fěn sī            (忠实 zhōng shí หมายถึง จงรักภักดี)

资深粉丝   zī shēn fěn sī                 (资深 zī shēn หมายถึง มีข้อมูลลึกซึ้งมากมาย)

超级粉丝   chāo jí fěn sī                 (超级 chāo jí หมายถึง ซุปเปอร์)

狂热粉丝   kuáng rè fěn sī              (狂热 kuáng rè หมายถึง บ้าคลั่ง)

 

ตัวอย่าง
大卫.贝克汉姆有大批铁杆粉丝
Dà Wèi.Bèi Kè Hàn Mǔ yǒu dà pī tiě gǎn fěn sī.

 

大卫.贝克汉姆有大批忠实粉丝
Dà Wèi.Bèi Kè Hàn Mǔ yǒu dà pī zhōng shí fěn sī.

 

大卫.贝克汉姆有大批资深粉丝
Dà Wèi.Bèi Kè Hàn Mǔ yǒu dà pī zī shēn fěn sī.

 

大卫.贝克汉姆有大批超级粉丝
Dà Wèi.Bèi Kè Hàn Mǔ yǒu dà pī chāo jí fěn sī.

 

大卫.贝克汉姆有大批狂热粉丝
Dà Wèi.Bèi Kè Hàn Mǔ yǒu dà pī kuáng rè fěn sī.
คำแปล: เดวิด เบ็คแฮมมีแฟนพันธุ์แท้จำนวนมาก

 

************************

[1] 粉丝 fěn sī หมายถึง ‘วุ้นเส้น’ อาหารประเภทเส้นที่ทำมาจากแป้งถั่วเขียว ศัพท์จีนคำนี้ออกเสียงใกล้เคียงกับคำว่า fans ในภาษาอังกฤษ จึงถูกหยิบยกมาใช้เป็นคำทับศัพท์

 

 

เรียบเรียงโดย ทีมงานอาศรมสยาม-จีนวิทยา