เรื่องของอักษร 婚 กับ 昏

2020-11-18T10:17:56+07:00พฤศจิกายน 18th, 2020|

อักษร 婚 (hūn แต่งงาน) ประกอบไปด้วยอักษร 2 ส่วน ส่วนซ้าย 女 (nǚ ผู้หญิง) ระบุความหมายว่าเกี่ยวกับผู้หญิง และส่วนขวา 昏