เรียนศัพท์เลียนเสียง EP4 เสียงรับประทานอาหาร: กร้วม, ครืด, แจ๊บๆ, โฮก

2022-02-17T10:42:00+07:00กุมภาพันธ์ 17th, 2022|

กร้วมๆ 嘎巴 gā bā – เสียงเคี้ยวอาหารกรุบกรอบอย่างมูมมาม ตัวอย่าง 他嚼饼干嚼得嘎巴作响。 Tā jiáo bǐng gān jiáo de gā bā zuò xiǎng. เขาเคี้ยวคุกกี้ส่งเสียงดังกร้วมๆ 办公室里怎能有嘎巴嘎巴的嚼冰块声? Bàn gōng shì lǐ zěn néng yǒu gā bā gā bā de jiáo bīng kuài shēng? ในห้องทำงานมีเสียงเคี้ยวน้ำแข็งกร้วมๆ ได้อย่างไร?