เรียนศัพท์เลียนเสียง EP3 เสียงพูดคุย: งึมงำ, จ้อกแจ้กจอแจ, จุ๊กๆ จิ๊กๆ, พึมพำ, อ้อๆ แอ้ๆ

2022-02-10T11:13:04+07:00กุมภาพันธ์ 10th, 2022|

งึมงำ 哼唧 hēng jī - เสียงพูดเบาๆ อยู่ในลำคอ จนผู้ฟังจับใจความไม่ได้ ตัวอย่าง 售货员哼唧什么?我没听清。 Shòu huò yuán hēng jī shén me? Wǒ méi tīng qīng. พนักงานขายงึมงำอะไร? ฉันฟังไม่ชัด 夜深了,妹妹还在哼唧背书呢。 Yè shēn le, mèi mei hái zài hēng jī bèi shū ne. ดึกแล้ว น้องสาวยังคงท่องหนังสืองึมงำ