เมืองหลวงสำรองในประวัติศาสตร์จีน

2020-08-28T16:55:02+07:00สิงหาคม 28th, 2020|

การก่อตั้งเมืองหลวงสำรองมีมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์โจวตะวันตก (西周) หรือเมื่อ 1,046 ปีก่อนคริสต์ศักราช  ขณะนั้น ราชธานีของราชวงศ์โจวตะวันตก คือ นครเฮ่าจิน