“อ.เศรษฐพงษ์ จงสงวน” ผู้เชี่ยวชาญพุทธศาสนามหายาน

2020-07-21T13:47:45+07:00ตุลาคม 3rd, 2019|

ปัจจุบันพุทธศาสนามหายานประเทศไทยถือว่ามีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับพุทธศาสนาแบบเถรวาท แต่องค์ความรู้ต่างๆ ยังคงเป็นที่สนใจของผู้คนกลุ่มหนึ่ง