พุทธศาสนามหายาน

พุทธศาสนามหายานบนแผ่นดินจีน

2020-07-08T17:12:36+07:00เมษายน 13th, 2020|

พุทธศาสนาแบ่งออกเป็นหลายนิกาย บางคนคุ้นเคยกับการเรียกว่า ‘เถรวาท-อาจริยวาท’ บางคนคุ้นเคยกับ ‘หินยาน-มหายาน’ อย่างไรก็ดีทั้งหมดล้วนถือกำเนิดจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เสด็จดับขันธปรินิพพานไปเมื่อ 2,500 กว่าปีมาแล้วทั้งสิ้น

“อ.เศรษฐพงษ์ จงสงวน” ผู้เชี่ยวชาญพุทธศาสนามหายาน

2020-07-21T13:47:45+07:00ตุลาคม 3rd, 2019|

ปัจจุบันพุทธศาสนามหายานประเทศไทยถือว่ามีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับพุทธศาสนาแบบเถรวาท แต่องค์ความรู้ต่างๆ ยังคงเป็นที่สนใจของผู้คนกลุ่มหนึ่ง

Go to Top