พรหมจรรย์ พันธนาการหรือเกียรติยศ

2020-07-22T15:22:40+07:00กรกฎาคม 2nd, 2019|

ความจริงที่ไม่อาจปฏิเสธได้คือ ทัศนคติเกี่ยวกับ ‘พรหมจรรย์’ ถูกสร้างขึ้นและปลูกฝังให้อยู่คู่กับสังคมจีนมาช้านาน ผู้หญิงยุคโบราณจำนวนไม่น้อยต่างพากันครองพรหมจรรย์เพื่อรักษาตัวให้มีคุณค่าตามค่านิยม ด้วยเหตุผลสำคัญประการเดียวคือ เพื่อให้ได้รับการยอมรับจากสังคม