ดาวน์โหลดจดหมายข่าว ปี 2564

จดหมายข่าวฯ ภาษาและไวยากรณ์ 182 – 开账户 เปิดบัญชี / 赌私彩 แทงหวยใต้ดิน / 报销 เบิกเงินคืน / 尖溜溜 แหลมเปี๊ยบ / 圆溜溜 กลมดิ๊ก / 恐怕就… เกรงว่าจะ…

2021-11-29T11:22:00+07:00พฤศจิกายน 29th, 2021|

จดหมายข่าวฯ ภาษาและไวยากรณ์ 182 - 开账户 เปิดบัญชี / 赌私彩 แทงหวยใต้ดิน / 报销 เบิกเงินคืน / 尖溜溜 แหลมเปี๊ยบ / 圆溜溜 กลมดิ๊ก / 恐怕就… เกรงว่าจะ…

จดหมายข่าวฯ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 233 – ศาลและสุสานกวนอู สถานที่ฝังศีรษะกวนอู

2021-11-29T11:17:40+07:00พฤศจิกายน 29th, 2021|

จดหมายข่าวฯ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 233 - ศาลและสุสานกวนอู สถานที่ฝังศีรษะกวนอู

จดหมายข่าวฯ ภาษาและไวยากรณ์ 181 – 包机 เช่าเหมาลำ (เครื่องบิน) / 打表 กดมิเตอร์ / 剖腹产 ผ่าท้องคลอด / 新崭崭 ใหม่เอี่ยม / 扁平 แบนแต๊ดแต๋ / 管它…反正 …ก็ช่าง อย่างไรเสีย…

2021-11-01T10:16:44+07:00พฤศจิกายน 1st, 2021|

จดหมายข่าวฯ ภาษาและไวยากรณ์ 181 - 包机 เช่าเหมาลำ (เครื่องบิน) / 打表 กดมิเตอร์ / 剖腹产 ผ่าท้องคลอด / 新崭崭 ใหม่เอี่ยม / 扁平 แบนแต๊ดแต๋ / 管它…反正 ...ก็ช่าง  อย่างไรเสีย...

จดหมายข่าวฯ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 232 – การค้นพบ ‘เจี๋ยกู่เหวิน’ อักษรจีนยุคแรก

2021-11-01T09:43:03+07:00พฤศจิกายน 1st, 2021|

จดหมายข่าวฯ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 232 - การค้นพบ ‘เจี๋ยกู่เหวิน’ อักษรจีนยุคแรก

จดหมายข่าวฯ ภาษาและไวยากรณ์ 180 – 闯红灯 ฝ่าไฟแดง / 硬切道 ปาดหน้า / 超车 ขับแซง / 皱巴巴 ยับยู่ยี่ / 破兮兮 ขาดรุ่งริ่ง / 简直…极了 ที่สุดเลยทีเดียว

2021-09-30T10:03:30+07:00กันยายน 28th, 2021|

จดหมายข่าวฯ ภาษาและไวยากรณ์ 180 - 闯红灯 ฝ่าไฟแดง / 硬切道 ปาดหน้า / 超车 ขับแซง / 皱巴巴 ยับยู่ยี่ / 破兮兮 ขาดรุ่งริ่ง / 简直…极了 ที่สุดเลยทีเดียว

จดหมายข่าวฯ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 231 – อารยธรรมหลงซาน: อารยธรรมก่อนสมัยราชวงศ์ของจีน

2021-09-28T13:40:53+07:00กันยายน 28th, 2021|

จดหมายข่าวฯ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 231 - อารยธรรมหลงซาน: อารยธรรมก่อนสมัยราชวงศ์ของจีน

จดหมายข่าวฯ ภาษาและไวยากรณ์ 179 – 扫描文件 สแกนเอกสาร / 复印文件 ถ่ายเอกสาร / 发传真 ส่งแฟกซ์ / 硬梆梆 แข็งโป๊ก / 滑溜溜 ลื่นปื๊ด / 忽而…忽而 ประเดี๋ยว…ประเดี๋ยว /

2021-09-01T13:55:39+07:00กันยายน 1st, 2021|

จดหมายข่าวฯ ภาษาและไวยากรณ์ 179 - 扫描文件 สแกนเอกสาร / 复印文件 ถ่ายเอกสาร / 发传真 ส่งแฟกซ์ / 硬梆梆 แข็งโป๊ก / 滑溜溜 ลื่นปื๊ด / 忽而…忽而 ประเดี๋ยว...ประเดี๋ยว /

จดหมายข่าวฯ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 230 – อารยธรรมหย่างเสา: เสาหลักอารยธรรมจีน

2021-09-01T13:44:30+07:00กันยายน 1st, 2021|

จดหมายข่าวฯ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 230 - อารยธรรมหย่างเสา: เสาหลักอารยธรรมจีน

จดหมายข่าวฯ ภาษาและไวยากรณ์ 178 – 施斋 ตักบาตร / 守戒 รักษาศีล / 巡烛 เวียนเทียน / 薄伶伶 บางเฉียบ / 厚墩墩 หนาเตอะ / 刚要…就 กำลังจะ…ก็…

2021-08-02T13:15:32+07:00สิงหาคม 2nd, 2021|

จดหมายข่าวฯ ภาษาและไวยากรณ์ 178 - 施斋 ตักบาตร / 守戒 รักษาศีล / 巡烛 เวียนเทียน / 薄伶伶 บางเฉียบ / 厚墩墩 หนาเตอะ / 刚要…就 กำลังจะ…ก็…

จดหมายข่าวฯ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 229 – เกาสง เมืองท่าสำคัญของไต้หวัน / ฝอกวงซาน วัดพุทธที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน

2021-08-02T11:44:08+07:00สิงหาคม 2nd, 2021|

จดหมายข่าวฯ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 229 - เกาสง เมืองท่าสำคัญของไต้หวัน / ฝอกวงซาน วัดพุทธที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน

Go to Top