ดาวน์โหลดจดหมายข่าว ปี 2562

จดหมายข่าวฯ ภาษาและไวยากรณ์ 158 – 穿针 สนเข็ม / 掷骰子,掷色子 ทอยลูกเต๋า / 花白 สีดอกเลา / 洋红 สีบานเย็น / 动不动 อยู่ๆ ก็

2020-06-08T09:11:23+07:00พฤษภาคม 26th, 2020|

จดหมายข่าวฯ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 209 – วัฒนธรรมการดื่มชาของชาวหุย

2020-05-26T16:48:46+07:00พฤษภาคม 26th, 2020|

จดหมายข่าวฯ ภาษาและไวยากรณ์ 157 – 伸手要钱 แบมือขอเงิน / 藏青 สีกรมท่า / 湛蓝 สีคราม / 大不了 อย่างมากก็

2020-06-08T09:17:07+07:00พฤษภาคม 26th, 2020|

จดหมายข่าวฯ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 208 – ภูเขาหวงซานมหาบรรพตบนแผ่นดินจีน

2020-05-26T16:41:10+07:00พฤษภาคม 26th, 2020|

จดหมายข่าวฯ ภาษาและไวยากรณ์ 156 – 钉钉子 ตอกตะปู / 黄澄澄 เหลืองทอง / 橘粉色 สีโอลด์โรส / 充其量 เต็มที่ก็แค่…เท่านั้น

2020-06-08T09:17:53+07:00พฤษภาคม 26th, 2020|

จดหมายข่าวฯ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 207 – การนวดกดจุดแบบจีน สำหรับผู้ป่วยโรคออฟฟิศซินโดรม

2020-05-26T16:33:34+07:00พฤษภาคม 26th, 2020|

จดหมายข่าวฯ ภาษาและไวยากรณ์ 155 – 熨衣 รีดผ้า / 黄兮兮 เหลืองอ๋อย / 黄灿灿 เหลืองอร่าม / 从…出发 ออกจาก…

2020-06-08T09:18:34+07:00พฤษภาคม 26th, 2020|

จดหมายข่าวฯ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 206 – หน่วยเวลาและเครื่องบอกเวลาสมัยโบราณของจีน

2020-05-26T16:17:13+07:00พฤษภาคม 26th, 2020|

จดหมายข่าวฯ ภาษาและไวยากรณ์ 154 – 搓衣 ขยี้เสื้อผ้า /为…起见 เพื่อ / 才不…呢 / ไม่…หรอก

2020-06-08T09:18:53+07:00พฤษภาคม 26th, 2020|

จดหมายข่าวฯ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 205 – ภูมิปัญญาในการรับมืออากาศหนาวในประวัติศาสตร์จีน

2020-05-26T16:11:08+07:00พฤษภาคม 26th, 2020|

Go to Top