ดาวน์โหลดจดหมายข่าว ปี 2560

จดหมายข่าวฯ ภาษาและไวยากรณ์ 134 -百无聊赖 /百折不挠 /百足之虫,死而不僵 / 嘀嗒 / 咕嘟咕嘟 /吧嗒/熘/ 炸 / 除非…才… จึงจะ…

2020-08-19T11:16:57+07:00สิงหาคม 19th, 2020|

จดหมายข่าวฯ ภาษาและไวยากรณ์ 134 -百无聊赖 เบื่อหน่ายสุดขีด / 百折不挠 ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค / 百足之虫,死而不僵 แมลงร้อยขา ตายก็ไม่ล้ม / 嘀嗒ติ๋งๆ / 咕嘟咕嘟 ปุดๆ / 吧嗒 เปาะแปะ / 熘 ทอดหรือผัดแล้วเติมน้ำซอส / 炸 ทอดในน้ำมันเดือดท่วม / 除非...才... จึงจะ...

จดหมายข่าวฯ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 185 – มองจีนผ่านมุมกล้องของ จอห์น ทอมสัน

2020-08-19T11:13:08+07:00สิงหาคม 19th, 2020|

จดหมายข่าวฯ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 185 - มองจีนผ่านมุมกล้องของ จอห์น ทอมสัน

จดหมายข่าวฯ ภาษาและไวยากรณ์ 133 -百废待兴 / 百孔千疮 / 嘎巴 กร๊อบ / 轰隆隆 / 哗啦啦/ 煎/ 煮 / 煎煮 / …简直…极了

2020-08-19T11:10:40+07:00สิงหาคม 19th, 2020|

จดหมายข่าวฯ ภาษาและไวยากรณ์ 133 -百废待兴 รอการฟื้นฟูจากความเสียหาย / 百孔千疮 ชำรุดทรุดโทรมอย่างหนัก / 嘎巴 กร๊อบ / 轰隆隆 ครืนๆ / 哗啦啦 ซู่ๆ / 煎 ทอดโดยใช้น้ำมันน้อย / 煮ต้ม / 煎煮เจี๋ยน / …简直…极了...สุดๆ เลยจริงๆ

จดหมายข่าวฯ ภาษาและไวยากรณ์ 132 -吱吱 / 嗷呜 / 呜呜วู้ๆ / 汆 / 炖 ตุ๋น / 与…相比,…

2020-08-19T10:58:37+07:00สิงหาคม 19th, 2020|

จดหมายข่าวฯ ภาษาและไวยากรณ์ 132 -吱吱 จี๊ดๆ / 嗷呜 โฮก / 呜呜วู้ๆ / 汆 ลวก / 炖 ตุ๋น / 与…相比,… เมื่อเทียบกับ...แล้ว,…

จดหมายข่าวฯ ภาษาและไวยากรณ์ 131 – 十万火急 / 十万八千里 / 十树木,百年树人 / 啾咕จุ๊กกรู๊ / 嘎嘎 / 哇 / 叽喳จิ๊บๆ / 扑棱 / 以…著称

2020-08-19T10:17:20+07:00สิงหาคม 19th, 2020|

จดหมายข่าวฯ ภาษาและไวยากรณ์ 131 - 十万火急 แสนจะคับขัน / 十万八千里 แตกต่างกันราวฟ้ากับเหว / 十年树木,百年树人 ปลูกต้นไม้ใช้เวลาสิบปี สร้างคนใช้เวลาร้อยปี / 啾咕จุ๊กกรู๊ / 嘎嘎 ก้าบๆ, แคว่กๆ / 哇กา / 叽喳จิ๊บๆ / 扑棱 พึ่บพั่บ / 以…著称ได้ชื่อว่า...

จดหมายข่าวฯ ภาษาและไวยากรณ์ 130 – 十拿九稳/ 十年九不遇 / 十全十美 / 呱呱 / 喵喵 / 嗒嗒/ 涮จิ้มจุ่ม / 腌หมัก / 醉/ 卤 / 冻/ 一…也不…

2020-08-18T17:51:57+07:00สิงหาคม 18th, 2020|

จดหมายข่าวฯ ภาษาและไวยากรณ์ 130 - 十拿九稳 มั่นใจเก้าในสิบ / 十年九不遇 หาได้ยาก / 十全十美 สมบูรณ์แบบ / 呱呱 อ๊บๆ / 喵喵 เหมียวๆ / 嗒嗒 กุบกับ / 涮จิ้มจุ่ม / 腌หมัก / 醉แช่เหล้า / 卤 ต้มพะโล้ / 冻แช่เย็นให้แข็งเป็นวุ้น / 一...也不... ไม่...เลยสัก…

จดหมายข่าวฯ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 181 – เฉินซื่อเหม่ย ขุนนางดีที่ถูกปรักปรำ

2020-08-18T17:48:12+07:00สิงหาคม 18th, 2020|

จดหมายข่าวฯ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 181 - เฉินซื่อเหม่ย ขุนนางดีที่ถูกปรักปรำ

Go to Top