ดาวน์โหลดจดหมายข่าว ปี 2559

จดหมายข่าวฯ ภาษาและไวยากรณ์ 122 – 五十步笑百步 / 五脏六腑 / 五花八门 / 五光十色 / 咕咕 โครกคราก / 咔咔 กร๊อบแกร๊บ / 嗵嗵 ตึกตัก / 以…为… เอา…เป็น…

2020-08-14T15:57:54+07:00สิงหาคม 14th, 2020|

จดหมายข่าวฯ ภาษาและไวยากรณ์ 122 - 五十步笑百步 / 五脏六腑 / 五花八门 / 五光十色 / 咕咕 โครกคราก / 咔咔 กร๊อบแกร๊บ / 嗵嗵 ตึกตัก / 以…为… เอา...เป็น...

จดหมายข่าวฯ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 173 – แนวคิดว่าด้วยชีวิตและความตายในวัฒนธรรมจีน 1

2020-08-14T15:55:41+07:00สิงหาคม 14th, 2020|

จดหมายข่าวฯ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 173 - แนวคิดว่าด้วยชีวิตและความตายในวัฒนธรรมจีน 1

จดหมายข่าวฯ ภาษาและไวยากรณ์ 121 – 五大三粗 / 五湖四海 / 五颜六色 / 过五关,斩六将 / 咯咯 กรอดๆ / 啧啧 จุ๊ๆ / 啵啵 จุ๊บๆ / 还…呢 เป็นถึง…เชียวนะ…

2020-08-14T15:54:28+07:00สิงหาคม 14th, 2020|

จดหมายข่าวฯ ภาษาและไวยากรณ์ 121 - 五大三粗 / 五湖四海 / 五颜六色 / 过五关,斩六将 / 咯咯 กรอดๆ / 啧啧 จุ๊ๆ / 啵啵 จุ๊บๆ / 还...呢 เป็นถึง...เชียวนะ...

จดหมายข่าวฯ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 172 – หวังชง กบฏทางความคิด ผู้ศรัทธาในความจริง

2020-08-14T15:53:07+07:00สิงหาคม 14th, 2020|

จดหมายข่าวฯ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 172 - หวังชง กบฏทางความคิด ผู้ศรัทธาในความจริง

จดหมายข่าวฯ ภาษาและไวยากรณ์ 120 – 四分五裂 / 四面八方 / 四通八达 / 四平八稳 / 四不像 / 唧哝 พึมพำ / 哼唧 งึมงำ / 是…呢,还是… …หรือ…(ล่ะ)

2020-08-14T15:51:01+07:00สิงหาคม 14th, 2020|

จดหมายข่าวฯ ภาษาและไวยากรณ์ 120 - 四分五裂 / 四面八方 / 四通八达 / 四平八稳 / 四不像 / 唧哝 พึมพำ / 哼唧 งึมงำ / 是...呢,还是... ...หรือ...(ล่ะ)

จดหมายข่าวฯ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 171 – สงครามแย่งชิงความเป็นใหญ่ ระหว่างแคว้นอู๋และแคว้นเย่ว์ / อูเจิ้น ชุมชนโบราณกลางสายน้ำ

2020-08-14T15:49:30+07:00สิงหาคม 14th, 2020|

จดหมายข่าวฯ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 171 - สงครามแย่งชิงความเป็นใหญ่ ระหว่างแคว้นอู๋และแคว้นเย่ว์ / อูเจิ้น ชุมชนโบราณกลางสายน้ำ

จดหมายข่าวฯ ภาษาและไวยากรณ์ 119 – 三心二意 / 三灾八难 / 三教九流 / 叽叽喳喳 จ้อกแจ้กจอแจ / 嘁嘁喳喳 จุ๊กๆ จิ๊กๆ / 咿咿呀呀 อ้อๆ แอ้ๆ / 越是…越发… ยิ่ง…ก็ยิ่ง…

2020-08-14T15:47:24+07:00สิงหาคม 14th, 2020|

จดหมายข่าวฯ ภาษาและไวยากรณ์ 119 - 三心二意 / 三灾八难 / 三教九流 / 叽叽喳喳 จ้อกแจ้กจอแจ / 嘁嘁喳喳 จุ๊กๆ จิ๊กๆ / 咿咿呀呀 อ้อๆ แอ้ๆ / 越是...越发... ยิ่ง...ก็ยิ่ง...

จดหมายข่าวฯ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 170 – ของแทนใจจากสตรีในยุคโบราณ / ผู้เฒ่าจันทรา เทพพ่อสื่อในตำนานจีน

2020-08-14T15:45:50+07:00สิงหาคม 14th, 2020|

จดหมายข่าวฯ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 170 - ของแทนใจจากสตรีในยุคโบราณ / ผู้เฒ่าจันทรา เทพพ่อสื่อในตำนานจีน

จดหมายข่าวฯ ภาษาและไวยากรณ์ 118 – 三亲六故 / 三头六臂 / 三姑六婆 / 哈哈 ฮ่าๆ / 嘻嘻 ฮิๆ / 边…边… …ไปพลาง…ไปพลาง

2020-08-14T15:43:36+07:00สิงหาคม 14th, 2020|

จดหมายข่าวฯ ภาษาและไวยากรณ์ 118 - 三亲六故 / 三头六臂 / 三姑六婆 / 哈哈 ฮ่าๆ / 嘻嘻 ฮิๆ / 边...边... ...ไปพลาง...ไปพลาง

จดหมายข่าวฯ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 169 – วิหคพิษ มีอยู่จริงหรือเป็นแค่ตำนาน

2020-08-14T15:42:08+07:00สิงหาคม 14th, 2020|

จดหมายข่าวฯ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 169 - วิหคพิษ มีอยู่จริงหรือเป็นแค่ตำนาน

Go to Top