—–

จักรพรรดิถังไท่จง

—–มีเรื่องเล่ากันว่า จักรพรรดิถังไท่จง (唐太宗 ค.ศ. 598-649) แห่งราชวงศ์ถัง (唐 ค.ศ. 618-907) มีรับสั่งให้ปูนบําเหน็จแก้วแหวนเงินทอง พร้อมกับอิสตรีจํานวนหนึ่งเป็นรางวัลแก่ฝางเสวียนหลิง (房玄龄 ค.ศ. 579-648) แม่ทัพซึ่งมีความดีความชอบในการยกทัพไปปราบปรามข้าศึกได้สําเร็จ ทว่าฝางเสวียนหลิงกลับปฏิเสธที่จะรับอิสตรีเหล่านี้ไว้เป็นภรรยา เมื่อสืบสาวราวเรื่องก็ได้ความว่า แท้จริงแล้วฮูหยินสกุลฝางเป็นผู้ที่คอยขัดขวางไม่ให้เขารับอิสตรีเหล่านี้ไว้ ด้วยเกรงว่าจะหลงมัวเมาอยู่กับสุรานารี ต่อมาข่าวนี้ทราบถึงพระกรรณของจักรพรรดิถังไท่จง จึงมีพระราชบัญชาให้ทหารนำสุราพิษ ไปที่จวนของฝางเสวียนหลิงให้ฮูหยินดื่ม เพื่อเป็นการลงโทษ ที่ขัดรับสั่งของพระองค์ นางไม่รีรอที่จะยกกาสุราขึ้นดื่มจนหมด แต่กลับพบว่าในกาไม่ได้บรรจุสุราพิษดังที่คาดไว้ หากเป็นเพียงแค่น้ำส้มสายชูที่ใช้ในการประกอบอาหาร นางจึงแคล้วคลาดจากภัยในครั้งนั้น

ฝางเสวียนหลิง

—–ต่อมาคนรุ่นหลังจึงนําคําว่า “ 吃醋 ” (ความหมายตามตัวอักษรคือ กินน้ำส้มสายชู) มาบรรยายให้เห็นถึงความรู้สึกหึงหวงที่คนรักมีต่อกัน