20234月刊)

 

 

                                                                                                                                


คำจีนใช้สนุก 有趣的词语

 

bú  shì     chī sù        de

สำนวน                            不   是      吃素           的

แปลทีละคำศัพท์          ไม่  ใช่    กินมังสวิรัติ    ที่

ไม่ใช่ (พวก) ที่กินมังสวิรัติ

แปลเอาความ                (จำพวก) ที่ไม่ธรรมดา / (เป็นคน) เอาเรื่อง / ดุ / ร้ายกาจ

คำอธิบายเพิ่มเติม        เป็นสำนวนภาษาปาก วลีนี้วางหลังประธานของประโยค ใช้กล่าวเตือนหรือข่มขู่ว่า ประธานที่กล่าวถึงนั้นไม่ธรรมดา เนื่องจากอาจจะมีคนคอยช่วยเหลืออยู่เบื้องหลัง อาจจะมีกำลังแข็งแกร่งกว่า หรือเป็นอันตรายอย่างมาก เช่น ประโยคที่ชาวจีนนิยมพูดว่า 我可不是吃素的。Wǒ kě bú shì chī sù de. ฉันเอาเรื่องนะ (ผู้พูดมีวัตถุประสงค์ที่จะทำให้อีกฝ่ายรู้สึกหวั่นเกรง)

ตัวอย่าง

 1. 少招惹李京,他爸不是吃素的

Shǎo zhāo rě Lǐ jīng, tā bà bú shì chī sù de.

ตอแยหลี่จิงน้อยๆ หน่อย พ่อของเขาไม่ธรรมดา

 

 1. 这家婆婆和媳妇都不是吃素的

Zhè jiā pó po hé xí fù dōu bú shì chī sù de.

แม่สามีและลูกสะใภ้ (ของ) บ้านนี้ ล้วนแต่เป็นคนเอาเรื่องทั้งนั้น

 

 1. 别过来!我手里的枪可不是吃素的

Bié guò lái! Wǒ shǒu li de qiāng kě bú shì chī sù de.

อย่าเข้ามา! ปืนที่อยู่ในมือของฉันดุนะ

 

 1. 那条巷里的小孩都不是吃素的

Nà tiáo xiàng li de xiǎo hái dōu bú shì chī sù de.

เด็กๆ ในซอยนั้นร้ายกาจทุกคน


ศัพท์และสำนวนน่ารู้  实用惯用语

 อารมณ์ศิลปิน, อารมณ์อ่อนไหว

情绪化
qíng xù huà

 คำอธิบาย

อารมณ์ศิลปิน หมายถึง อารมณ์ทางศิลปะ ผู้มีอารมณ์ศิลปินจะมีความคิดเป็นของตัวเองชัดเจน และอาจอ่อนไหวได้ง่าย ใกล้เคียงกับภาษาจีนว่า 情绪化 qíng xù huà แปลตรงตัวได้ว่า อารมณ์อ่อนไหว

ตัวอย่าง

1.好端端就发火,你这人真情绪化

Hǎo duān duān jiù fā huǒ, nǐ zhè rén zhēn qíng xù huà!

อยู่ดีๆ ก็โมโห เธอนี่อารมณ์อ่อนไหวจริงๆ !

 

2.跟情绪化的人相处并不是难事。

Gēn qíng xù huà de rén xiāng chǔ bìng bú shì nán shì.

การอยู่ร่วมกันกับคนอารมณ์ศิลปินไม่ใช่เรื่องยาก

 

3.学文科的人比学理科的人更容易情绪化

Xué wén kē de rén bǐ xué lǐ kē de rén gèng róng yì qíng xù huà.

คนที่เรียนสายศิลป์อ่อนไหวง่ายกว่าคนที่เรียนสายวิทย์

อินดี้

另类 หรือ 特立独行

lìng lèi / tè lì dú xíng

คำอธิบาย              

อินดี้ หมายถึง เป็นตัวของตัวเอง แปลกแหวกแนวไม่เหมือนใคร มาจากภาษาอังกฤษว่า Indie
ซึ่งกร่อนมาจากคำว่า Independent หมายถึง เป็นอิสระ ไม่ขึ้นกับใคร ใกล้เคียงกับภาษาจีนว่า 另类 lìng lèi หรือ 特立独行 tè lì dú xíng

另 หมายถึง อื่นๆ

          类 หมายถึง ชนิด, ประเภท, หมวดหมู่

 

特 หมายถึง พิเศษ

          立 หมายถึง ตั้ง, วาง

独 หมายถึง ลำพัง

行 หมายถึง ทำ, การกระทำ

ทั้งสองคำ หมายถึง คนหรือพวกที่แปลกแตกต่างออกไป

 

ตัวอย่าง

 1. 他的思想另类

Tā de sī xiǎng lìng lèi.

他的思想特立独行

Tā de sī xiǎng tè lì dú xíng.

ความคิดของเขาอินดี้

 

 1. 他从小就是另类的人。

Tā cóng xiǎo jiù shì lìng lèi de rén.

他从小就是特立独行的人。

Tā cóng xiǎo jiù shì tè lì dú xíng de rén.

เขาเป็นคนอินดี้ตั้งแต่เด็ก

 

 1. 你把帽子这么歪歪戴,一看就知道是另类

Nǐ bǎ mào zǐ zhè me wāi wāi dài, yí kàn jiù zhī dào shì lìng lèi.

你把帽子这么歪歪戴,一看就知道是特立独行

Nǐ bǎ mào zǐ zhè me wāi wāi dài, yí kàn jiù zhī dào shì tè lì dú xíng.

เธอใส่หมวกเอียงๆ แบบนี้ ดูปุ๊บก็รู้ว่าเป็น (คน) อินดี้

 

คบค้าสมาคม

交往

jiāo wǎng

คำอธิบาย

คบค้าสมาคม หมายถึง ไปมาหาสู่เข้าเป็นพวกเดียวกัน  การเข้าร่วมพวกกันเป็นหมู่เป็นคณะและติดต่อพบปะกัน
คล้ายกับภาษาจีนว่า 交往 jiāo wǎng ซึ่งเป็นคำที่มักใช้คู่กับคำบุพบท เช่น 跟 gēn หรือ 和 hé หรือ 与 yǔ (ภาษาเขียน) ในรูปแบบโครงสร้างดังนี้

交往                   คบค้าสมาคมกับ…

交往                   คบค้าสมาคมกับ…

交往                   คบค้าสมาคมกับ…

 

ตัวอย่าง

 1. 我俩交往三十多年了,彼此很了解对方。

Wǒ liǎ jiāo wǎng sān shí duō nián le, bǐ cǐ hěn liǎo jiě duì fāng.

เราสองคนคบค้าสมาคมมามากกว่า 30 ปีแล้ว สองฝ่ายต่างรู้ใจกันดี

 1. 忧郁症患者不爱别人交往

Yōu yù zhèng huàn zhě bú ài gēn bié rén jiāo wǎng.
忧郁症患者不爱别人交往

Yōu yù zhèng huàn zhě bú ài bié rén jiāo wǎng.

忧郁症患者不爱别人交往

Yōu yù zhèng huàn zhě bú ài yǔ bié rén jiāo wǎng.

ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าไม่ชอบคบค้าสมาคมกับผู้อื่น

 

 1. 没有谁愿意自私的人交往

Méi yǒu shéi yuàn yì gēn zì sī de rén jiāo wǎng.

没有谁愿意自私的人交往

Méi yǒu shéi yuàn yì zì sī de rén jiāo wǎng.

没有谁愿意自私的人交往

Méi yǒu shéi yuàn yì yǔ zì sī de rén jiāo wǎng.

ไม่มีใครอยากคบค้าสมาคมกับคนเห็นแก่ตัว

 

 1. 刘飞高深莫测,交往要小心谨慎。

Liú fēi gāo shēn mò cè, gēnjiāo wǎng yào xiǎo xīn jǐn shèn.

刘飞高深莫测,交往要小心谨慎。

Liú fēi gāo shēn mò cè,jiāo wǎng yào xiǎo xīn jǐn shèn.

刘飞高深莫测,交往要小心谨慎。

Liú fēi gāo shēn mò cè, yǔ tā jiāo wǎng yào xiǎo xīn jǐn shèn.

หลิวเฟยเป็นคนน้ำนิ่งไหลลึก จะคบค้าสมาคมกับเขาต้องระมัดระวัง

 

สนทนาพาที常用口语

放着

fàng zhe

…ทิ้ง…ไปโดยไม่… / …ทิ้งไปไม่…

คำอธิบาย

โครงสร้างประโยค ‘…放着…不…’ ใช้ในกรณีที่ผู้พูดแสดงความไม่เห็นด้วยต่อการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น 1. งานราชการดีๆ ทิ้งไปไม่ยอมทำ เขาคิดแต่จะทำธุรกิจของตัวเอง  2. ทำไมคุณถึงทิ้งชีวิตสบายๆ ในเมืองไปโดยไม่ไยดี แต่ไปสอนหนังสือในชนบทล่ะ ‘…放着…不…’ มีความหมายว่า ‘…ทิ้ง…ไปโดยไม่…’ หรือ ‘…ทิ้ง…ไปไม่…’ ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค

 1. 放着好好的公职愿干,他偏要自己做生意。

Fàng zhe hǎo hǎo de gōng zhí yuàn gàn,tā piān yào zì jǐ zuò shēng yì.

ทิ้งงานราชการดีๆ ไปไม่ยอมทำ เขาคิดแต่จะทำธุรกิจของตัวเอง

 

 1. 你干吗放着城里舒适的生活要,却到乡下去教书?

Nǐ gàn má fàng zhe chéng lǐ shū shì de shēng huó yào, què dào xiāng xià qù jiāo shū?

ทำไมคุณถึงทิ้งชีวิตสบายๆ ในเมืองไปโดยไม่ไยดี แต่ไปสอนหนังสือในชนบทล่ะ

 

 1. 放着病重的妻子照顾,天天跑去跟朋友打牌。

fàng zhe bìng zhòng de qī zi zhào gù,tiān tiān pǎo qù gēn péng yǒu dǎ pái.

เขาทิ้งภรรยาที่ป่วยหนักไปโดยไม่ดูแล หนีไปเล่นไพ่กับเพื่อนทุกวัน

ตัวอย่างบทสนทนา

(A ถามถึงสาเหตุที่ B ตัดสินใจสละสิทธิ์รับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยลอนดอน)

A:    听说你放弃了伦敦大学的奖学金。为什么?

Tīng shuō nǐ fàng qì le Lún Dūn dà xué de jiǎng xué jīn. Wèi shén me?

ได้ข่าวว่าคุณสละสิทธิ์รับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยลอนดอนไปแล้ว ทำไมล่ะ

B:    是啊,我决定去找工作。

Shì a, wǒ jué dìng qù zhǎo gōng zuò.

ใช่แล้ว ฉันตัดสินใจไปหางานทำ

A:    放着这么好的机会要,你疯了吗?

Fàng zhe zhè me hǎo de jī huì yào,nǐ fēng le ma?

ทิ้งโอกาสดีๆ อย่างนี้ไปโดยไม่สนใจไยดี คุณบ้าไปแล้วหรือ

B:    唉! 如果你是我,能放着生病的父母管吗?

Ài! Rú guǒ nǐ shì wǒ,néng fàng zhe shēng bìng de fù mǔ guǎn ma?

          เฮ้อ! ถ้าคุณเป็นฉัน จะทิ้งพ่อแม่ที่ป่วยไปโดยไม่แยแสได้หรือ