ลิ่วอี้คืออะไร

 

ลิ่วอี้ (六艺 หรือ 六藝) คือ ศิลป์วิทยาการพื้นฐานหกประการที่ราชสำนักโจวกำหนดให้บัณฑิตทุกคนต้องเรียนรู้ ได้แก่

หลี่ (礼 หรือ 禮) คือ จารีต อาทิ รู้พิธีการ มีมารยาท เคารพประเพณี

เยว่ (乐หรือ樂) คือ ความรู้เรื่องดนตรีและระเบียบแบบแผนการใช้ดนตรีให้เหมาะสมกับงานแต่ละประเภท รวมไปถึงการบรรเลงเพลง และขับร้องบทเพลง

เส้อ (射) คือ ธนุรเวท หรือธนุรวิทยา

อี้ว์ (御)  คือ การควบคุมยานพาหนะ อาทิ ขี่ม้า ขับรถม้า

ซู (书 หรือ 書) คือ ศาสตร์แห่งการสร้างอักษรจีน6 แบบ รวมไปถึงการเขียนอักษร หรือลายสือศิลป์

ซู่ (数 หรือ 數) คือ การคำนวณ

ทักษะพื้นฐานดังกล่าวนี้สะท้อนให้เห็นถึงระบบการศึกษาชนชั้นสูงของราชวงศ์โจว (周1,046 – 256 ปีก่อนคริสต์ศักราช)