คำศัพท์ (โควิด-19 COVID-19) จีน-ไทย

ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 新型冠状病毒 

疫情 yì qíng สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
蝙蝠 biān fú ค้างคาว
肺炎 fèi  yán โรคปอดอักเสบ
确诊 què zhěn ยืนยันผลการวินิจฉัย
传染病 chuán rǎn bìng โรคติดต่อ
病毒来源 bìng dú lái yuán แหล่งที่มาของเชื้อไวรัส
人际传播 rén jì chuán bō การระบาดจากคนสู่คน
病毒潜伏期 bìng dú qián fú qī ระยะฟักตัวของไวรัส
新型冠状病毒 xīn xíng guān zhuàng bìng dú ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่

 

อาการเมื่อติดเชื้อไวรัสโคโรน่าฯ 感染新型冠状病毒症状

症状 zhèng zhuàng อาการ (ป่วย)
咳嗽 ké sòu ไอ
干咳 gān ké ไอแห้ง
头痛 tóu tòng ปวดหัว
肺炎 fèi yán ปอดอักเสบ
气喘 qì chuǎn หอบหืด
胸闷 xiōng mèn แน่นหน้าอก
乏力 fá lì อ่อนเพลีย ไม่มีเรี่ยวแรง
死亡 sǐ wáng เสียชีวิต
打喷嚏 dǎ pēn tì จาม
发热 /发烧 fā rè / fā shāo มีไข้ / ไข้ขึ้น
呼吸困难 hū xī kùn nán หายใจลำบาก
感染病毒 gǎn rǎn bìng dú ติดเชื้อไวรัส
喉咙痛 /咽喉痛 hóu lóng tòng/ yān hóu tòng เจ็บคอ
感染新型冠状病毒 gǎn rǎn xīn xíng guān zhuàng  bìng dú ติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่

 

การป้องกันไวรัสโคโรน่าฯ 预防新型冠状病毒

多喝水 duō hē shuǐ ดื่มน้ำให้มาก
戴口罩 dài kǒu zhào ใส่หน้ากากอนามัย
遮口鼻 zhē kǒu bí ปิดจมูกและปาก
勤洗手 qín xǐ shǒu ขยันล้างมือ
睡眠充足 shuì mián chōng zú นอนหลับให้เพียงพอ
预防病毒 yù fáng bìng dú ป้องกันไวรัส
控制疫情 kòng zhì yì qíng ควบคุมสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค
增强免疫力 zēng qiáng miǎn yì lì เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน
避免接触病患 bì miǎn jiē chù bìng huàn หลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้ป่วย
防止疫情扩散 fáng zhǐ yì qíng kuò sàn ป้องกันไม่ให้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคขยายวงกว้าง

 

การรักษาไวรัสโคโรน่าฯ 治疗新型冠状病毒

病例 bìng lì เคสผู้ป่วย
隔离 gé lí การกักบริเวณ
居家隔离 jū jiā gé lí การกักบริเวณให้อยู่ในบ้าน
疫苗 yì miáo วัคซีน
治愈 zhì yù รักษาหาย (เป็นปกติ)
重症 zhòng zhèng อาการหนัก
疑似病例 yí sì bìng lì เคสผู้ป่วยต้องสงสัย
确诊病例 què zhěn bìng lì เคสผู้ป่วยที่ยืนยันผลวินิจฉัยแล้ว
住院治疗 zhù yuàn zhì liáo การรักษาในโรงพยาบาล
免疫力/抵抗力 miǎn yì lì / dǐ kàng lì ภูมิคุ้มกัน, ภูมิต้านทาน

 

ในสถาณการณ์ไวรัสโคโรน่าแพร่ระบาด

世界卫生组织 shì jiè wèi shēng zǔ zhī องค์การอนามัยโลก
卫生部 wèi shēng bù กระทรวงสาธารณสุข
传染病控制中心 chuán rǎn bìng kòng zhì zhōng xīn ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อ
国家卫生健康委员会 guó jiā wèi shēng jiàn kāng wěi yuán huì คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
国际卫生条例 guó jì wèi shēng tiáo lì กฎอนามัยระหว่างประเทศ
突发事件 tū fā shì jiàn เหตุการณ์ฉุกเฉิน
突发公共卫生事件 tū fā gōng gòng wèi shēng shì jiàn กรณี / เหตุการณ์ฉุกเฉิน
ด้านสาธารณสุข

 

พบแพทย์ 看诊

内科 nèi kē แผนกอายุรกรรม
外科 wài kē แผนกศัลยกรรม
门诊部 mén zhěn bù แผนกผู้ป่วยนอก
住院部 zhù yuàn bù แผนกผู้ป่วยใน
诊断 zhěn duàn การวินิจฉัย (โรค)
患者 huàn zhě ผู้ป่วย
流感 liú gǎn ไข้หวัดใหญ่
普通感冒 pǔ tōng gǎn mào ไข้หวัดทั่วไป
猪流感 zhū liú gǎn ไข้หวัดหมู
鼻塞 bí sè คัดจมูก
流鼻涕/流涕 liú bí tì / liú tì น้ำมูกไหล
急诊室 jí zhěn shì ห้องฉุกเฉิน
抗生素 kàng shēng sù ยาปฏิชีวนะ
退烧药 tuì shāo yào ยาลดไข้
止咳药 zhǐ ké yào ยาแก้ไอ

 

คำศัพท์เกี่ยวกับไวรัส

病毒 bìng dú ไวรัส
新型病毒 xīn xíng bìng dú ไวรัสสายพันธุ์ใหม่
冠状病毒 guān zhuàng bìng dú ไวรัสโคโรน่า
新型冠状病毒 xīn xíng guān zhuàng bìng dú ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่
病毒来源 bìng dú lái yuán แหล่งที่มาของเชื้อไวรัส
病毒化验室 bìng dú huà yàn shì ห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยา
病毒学 bìng dú xué ไวรัสวิทยา
艾滋病毒 ài zī bìng dú ไวรัสเอชไอวี (HIV)
罕见病毒 hǎn jiàn bìng dú ไวรัสหาพบยาก
肝炎病毒 gān yán bìng dú ไวรัสตับอักเสบ
电脑病毒 diàn nǎo bìng dú ไวรัสคอมพิวเตอร์

 

คำศัพท์เกี่ยวกับประกัน

人寿保险 rén shòu bǎo xiǎn ประกันชีวิต
健康保险 jiàn kāng bǎo xiǎn ประกันสุขภาพ
社会保险 shè huì bǎo xiǎn ประกันสังคม
人身意外保险 rén shēn yì wài bǎo xiǎn ประกันอุบัติเหตุ
恶性疾病保险 è xìng jí bìng bǎo xiǎn ประกันโรคร้าย
新冠肺炎保险 xīn guān fèi yán bǎo xiǎn ประกันโควิด-19

 

คำศัพท์เกี่ยวกับหน้ากากอนามัย

普通口罩 pǔ tōng kǒu zhào หน้ากากอนามัยทั่วไป
医用口罩 yī yòng kǒu zhào หน้ากากทางการแพทย์
织布口罩 zhī bù kǒu zhào หน้ากากผ้า
防尘口罩 fáng chén kǒu zhào หน้ากากอนามัยกันฝุ่น
N95型口罩 n95 xíng kǒu zhào หน้ากา N95
一次性口罩 yī cì xìng kǒu zhào หน้ากากอนามัยแบบใช้แล้วทิ้ง

 

อ่านคำศัพท์เกี่ยวกับวัคซีนโควิด 19 เพิ่มเติมได้ที่นี่