พินอิน (拼音) คืออะไร? วิธีการใช้พินอินอย่างละเอียด

2022-03-24T17:06:01+07:00มีนาคม 24th, 2022|

พินอินหรือฮั่นอวี่พินอิน (汉语拼音 Hànyǔ pīnyīn) คือ ระบบการถอดเสียงภาษาจีนมาตรฐานด้วยอักษรละติน (อักษรโรมัน) โดยคำว่า "พินอิน" แปลตรงตัวหมายถึง "การรวมเสียงเข้าด้วยกัน" ระบบพินอินออกแบบและพัฒนาโดยคณะกรรมการปฏิรูปอักษรแห่งชาติจีนในช่วง ค.ศ. 1955-1957 ซึ่งยึดเสียงอ่านอักษรในภาษาจีนกลาง (普通话 pǔtōnghuà) เป็นต้นแบบ