เรียนศัพท์เลียนเสียง EP6 เสียงจากอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย: ฮัดเช่ย, กร๊อบแกร๊บ, ครอก, โครกคราก, ตึกตัก

2022-03-03T11:17:07+07:00มีนาคม 3rd, 2022|

กร๊อบแกร๊บ (เสียงกระดูกลั่น) 咔咔 kā kā หรือ 咯咯 gē gē - เสียงกระดูกลั่นดังกร๊อบแกร๊บ ตัวอย่าง 走路时膝关节为何会咔咔响? Zǒu lù shí xī guān jié wèi hé huì kā kā xiǎng? 走路时膝关节为何会咯咯响? Zǒu lù shí xī guān jié wèi hé huì gē gē xiǎng? เวลาเดินข้อต่อหัวเข่าทำไมถึงมีเสียงดังกร๊อบแกร๊บ? 伸懒腰的时候,胳膊肘总是咔咔响。 Shēn lǎn yāo de shí hòu, gē bó zhǒu zǒng shì kā kā xiǎng. 伸懒腰的时候,胳膊肘总是咯咯响。 Shēn lǎn yāo de shí hòu, gē bó zhǒu zǒng shì gē gē xiǎng. เวลาบิดขี้เกียจ กระดูกข้อศอกมักลั่นดังกร๊อบแกร๊บ