การเผยแผ่ศาสนาอิสลามในแผ่นดินจีน

2020-07-22T15:28:34+07:00กันยายน 26th, 2019|

ศาสนาอิสลามเกิดขึ้นเมื่อคริสต์ศตวรรษที่ 7 ที่นครเมกกะ บริเวณคาบสมุทรอาหรับ ก่อนจะเผยแผ่ไปยังพื้นที่ต่างๆ ทั่วโลก โดยเข้าสู่แผ่นดินจีนช่วงกลางคริสต์ศตวรรษที่ 7 ปัจจุบันถือเป็น 1 ใน 5 ศาสนาหลักของจีน