เส้นขีดอักษรจีน (笔画 bǐhuà ปี่ฮว่า) และ ลำดับขีดอักษรจีน (笔顺 bǐshùn ปี่ซุ่น)

2022-04-08T11:21:32+07:00เมษายน 8th, 2022|

เส้นขีดอักษรจีน (笔画 bǐhuà ปี่ฮว่า)               อักษรจีนเป็นอักษรภาพซึ่งประกอบขึ้นจากเส้นขีดหลากหลายแบบจนมีโครงสร้างเป็นอักษรทรงสี่เหลี่ยม เส้นขีดแต่ละแบบมีชื่อเรียกและลักษณะเฉพาะตัว ทั้งยังมีวิธีการเขียนตามหลักเกณฑ์อีกด้วย ผู้เรียนจึงควรทำความรู้จักกับเส้นขีดแบบต่างๆ แล้วลงมือฝึกเขียน เพราะเส้นขีดถือเป็นหน่วยโครงสร้างที่เล็กที่สุดและเป็นพื้นฐานของการเขียนอักษรจีน