Journal

Journal2016-08-02T11:05:49+07:00

พฤศจิกายน 2023

 “การออกจากงาน” ภาษาจีนพูดว่าอย่างไร?

不是那块料/ (มีคุณสมบัติ) ไม่เหมาะกับ... / 不是省油的灯 ไม่ใช่ย่อย / (คน) เอาเรื่อง / (คน) ร้ายกาจ / 拈轻怕重 หนักไม่เอา เบาไม่สู้ / 任劳任怨 หนักเอาเบาสู้ / 管它…反正…...ก็ช่าง อย่างไรเสีย... / ...ก็ช่าง ยังไง…

อิทธิพลของเรื่องสยองขวัญและภูตผีปีศาจจีนในวัฒนธรรมญี่ปุ่น

ญี่ปุ่นเป็นชาติหนึ่งที่รับวัฒนธรรมจากจีนมาช้านาน นับตั้งแต่สมัยราชวงศ์สุย (隋 ค.ศ. 581 - 619) ของจีนเป็นอย่างน้อย วัฒนธรรมจีนได้กลายเป็นรากฐานของวัฒนธรรมญี่ปุ่นในหลายด้าน รวมถึงสิ่งซึ่งเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นของญี่ปุ่นอย่างตำนานภูตผีปีศาจและสิ่งมีชีวิตพิสดาร ซึ่งวัฒนธรรมจีนก็สามารถแทรกซึมเข้าไปได้อย่างแนบเนียน ภูตผีปีศาจของจีนจำนวนหนึ่งจึงเข้าไปโลดแล่นในปกรณัมภูตผีปีศาจของญี่ปุ่นด้วย

拆东墙补西墙 ยืมจากเจ้านี้ไปใช้คืนเจ้าโน้น / หยิบยืมเพื่อเอาตัวรอดไปวันๆ / ขาดสภาพคล่องทางการเงิน / …哪能… …จะ…ได้อย่างไร… / …จะ…ได้ยังไง… / 假如…就… ถ้า…ก็… / ชี้แจงแถลงไขเกี่ยวกับ “เจียว”

不是那块料/ (มีคุณสมบัติ) ไม่เหมาะกับ... / 不是省油的灯 ไม่ใช่ย่อย / (คน) เอาเรื่อง / (คน) ร้ายกาจ / 拈轻怕重 หนักไม่เอา เบาไม่สู้ / 任劳任怨 หนักเอาเบาสู้ / 管它…反正…...ก็ช่าง อย่างไรเสีย... / ...ก็ช่าง ยังไง…

ย้อนรอยตระกูลต้วนแห่งต้าหลี่

ในยุทธจักรอันกว้างใหญ่ ซึ่งเปี่ยมด้วยบรรดาจอมยุทธ์และวิทยายุทธ์สุดพิสดารนั้น “กระบี่หกชีพจร” (六脈神劍) และ“ดรรชนีเอกสุริยัน” (一陽指) ถือว่าเป็นสองยอดกระบวนท่าของตระกูลต้วน (段氏) แห่งอาณาจักรต้าหลี่ (大理國 ค.ศ. 937 – 1094, 1096 - 1254)[1] ที่ยากจักหากระบวนท่าใดทัดเทียม

ตุลาคม 2023

唱对台戏 ร้องงิ้วเวทีตรงข้ามกัน / (ทำตัว) เป็นปฏิปักษ์หรือคู่แข่ง/ 没戏 จบแล้ว / หมดโอกาส (หมดหวัง) / ไม่มีทาง / 打退堂鼓 ส่งสัญญาณถอย / ล้มเลิกกลางคัน / เปลี่ยนใจ / 情圣 คาสโนว่า / 摊上事儿了 (เจอ) งานเข้า / 随着… หลังจาก… / พร้อมกับ(ที่)… / ตาม…

不是那块料/ (มีคุณสมบัติ) ไม่เหมาะกับ... / 不是省油的灯 ไม่ใช่ย่อย / (คน) เอาเรื่อง / (คน) ร้ายกาจ / 拈轻怕重 หนักไม่เอา เบาไม่สู้ / 任劳任怨 หนักเอาเบาสู้ / 管它…反正…...ก็ช่าง อย่างไรเสีย... / ...ก็ช่าง ยังไง…

เล่าเรื่อง “เทศกาลกินเจ”

เทศกาลกินเจคืออะไร? เหตุใดจึงนิยมในประเทศไทย? แล้วประเทศจีนมีการกินเจหรือไม่? เชื่อว่าคำถามเหล่านี้คงจะปรากฏขึ้นในความคิดของผู้อ่านหลายท่านเมื่อถึงเทศกาลกินเจประจำทุกปี วันนี้อาศรมสยามฯ จะมาไขข้อสงสัยเหล่านี้ให้แก่ทุกท่านเอง

0%
SPECIAL OFFER

Take some time. Treat yourself. You deserve it.

Book a treatment this month and receive a 25% on all further treatments.

Go to Top