คำศัพท์จีน หมวดวัคซีน โควิด19

รวบรวมคำศัพท์น่ารู้และใช้ได้จริงเกี่ยวกับหมวดวัคซีน โควิด 19 รับรองว่ามีประโยชน์แน่นอนค่ะ !