นักศึกษาหลายท่านสอบถามประวัติ อ.ถาวร สิกขโกศล เข้ามาอยู่เสมอ เราจึงนำข้อมูลมาเผยแพร่ สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้ค่ะ
ประวัติและผลงานนายถาวร สิกขโกศล
.
ชื่อจีน : 林運熙 (หลินยุ่นซี. ลิ้มอุ้งอี)
เกิด : 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2493
การศึกษา :
การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม) สาขาภาษาและวรรณคดีไทยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2526
วิชาพิเศษ : ภาษาจีน (ทั้งภาษาแต้จิ๋วและจีนกลาง)
หน้าที่การงาน :
พ.ศ. 2515 – 2535 ครูภาษาไทยโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี
พ.ศ. 2536 – 2541 อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ. 2542 – 2546 อาจารย์พิเศษวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดีจีน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ. 2542 – ปัจจุบัน – ที่ปรึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
– นักเขียนอิสระ
.
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
.
งานเขียน :
1. ครูภาษาไทยในรอบ 200 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ รวมอยู่ในหนังสือครูไทย 200 ปี คุรุสภาพิมพ์
ในวโรกาสฉลอง 200 ปี กรุงรัตนโกสินทร์
2. “แซ่หลี และชื่อกวงหยง” ในหนังสือพรมแดนแห่งความรู้ รวมพระนิพนธ์และบทความเพื่อเป็นเกียรติ
เนื่องในวาระครบ 100 ปี พระยาอนุมานราชธน
3. สกัดจุดยุทธจักรมังกรหยก
4. สี่ยอดหญิงงามผู้พลิกประวัติศาสตร์จีน
5. เทศกาลจีนและการเซ่นไหว้
6. ภาษาอักษรและคำคมสุภาษิตจีน
7. ความรู้เรื่อง “ชง” และเรื่องน่ารู้จีน-ไทย
8. ชื่อ – แซ่และระบบตระกูลแซ่: อัตลักษณ์สำคัญเบื้องต้นของคนจีน
9. แต้จิ๋ว จีนกลุ่มน้อยที่ยิ่งใหญ่
10. เจ้ายุทธจักรดนตรีไทย: ประวัติศาสตร์อันเนื่องด้วยภาพยนตร์เรื่องโหมโรง
11. มโหรี ดอกสร้อย สักวา (กำลังพิมพ์)
12. เทพเจ้าจีนที่น่ารู้จัก เล่ม 1 (กำลังรวมเล่ม)
13. ชีวิตจริงของเปาบุ้นจิ้น (กำลังเขียน)
.
งานแปล :
1. เปิดตำนานเทศกาลจีน (แปล)
2. ประทีปแห่งเซ็น (แปล)
3. ขงจื่อสอนว่า (แปล)
4. มหาศึกษา 大學 (ต้าเสว์) (แปล)
5. แลหลังแดนมังกร เล่ม 1-8 (แปล)
6. มังกรยิ้ม (แปล)
7. ยิ้มมังกร (แปล)
8. ยั่วยิ้มปัญญาจีน (แปล)
9. ยิ้มกวีปัญญา (แปล)
10. ร้อยหนึ่งคำถามสามก๊ก (แปล)
เกียรติคุณ ชื่อ (林運熙) ได้รับการบันทึกในหนังสือ
世界华侨华人词典 (พจนานุกรมคนจีนโพ้นทะเล)
北京大学出版社 (สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยปักกิ่ง)