สรุปการบรรยาย “แนวทางการจัดการเรียนการสอนวิชาล่าม จีน-ไทย ไทย-จีน ในระดับอุดมศึกษา”

2021-02-25T14:42:45+07:00กุมภาพันธ์ 25th, 2021|

การจัดเรียนการสอนวิชาการแปลรวมถึงวิชาล่ามในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทยสามารถแบ่งได้หลากหลายซึ่งจะขึ้นอยู่กับแต่ละมหาวิทยาลัยที่มีจุดประสงค์ของผู้เรียนที่แตกต่างกันไป