วัฒนธรรม

จี้กง : เทพเจ้าหลุดโลก

2023-07-20T09:33:08+07:00มิถุนายน 18th, 2020|

หากเอ่ยถึง ‘จี้กง’ หลายคนจะนึกถึงภาพพระภิกษุครองจีวรแบบมหายานขาดปุปะ สวมรองเท้าสานเก่าๆ หมวกผ้าขาดๆ ถือพัดที่สานจากไม้ไผ่ ปรากฏตัวในละครโทรทัศน์ที่มีเนื้อหาสนุกสนานแต่แฝงด้วยคติธรรมสอนใจ สำหรับผู้ที่นับถือศาสนาพุทธนิกายมหายานยกย่องให้จี้กงเป็นพระอรหันต์

จดหมายข่าวฯ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 204 – ภูมิปัญญาในการรับมืออากาศร้อนในประวัติศาสตร์จีน

2020-05-19T15:21:15+07:00กรกฎาคม 31st, 2019|

จดหมายข่าวฯ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 203 – ชิงเต่า กลิ่นอายยุโรปบนแผ่นดินจีน

2020-05-19T15:14:18+07:00กรกฎาคม 31st, 2019|

จดหมายข่าวฯ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 202 – มองวัฒนธรรมชิง ผ่านภาพ “ชิงหมิงซ่างเหอถู” ฉบับราชวงศ์ชิง

2020-05-19T15:08:19+07:00กรกฎาคม 26th, 2019|

จดหมายข่าวฯ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 200 – ภารกิจเคลื่อนย้ายสมบัติชาติลงใต้

2020-05-19T14:47:13+07:00กรกฎาคม 25th, 2019|

จดหมายข่าวฯ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 199 – กระบี่โก้วเจี้ยน “ยอดกระบี่ในปฐพี”

2020-05-19T14:25:27+07:00กรกฎาคม 25th, 2019|

จดหมายข่าวฯ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 198 – การใช้ตะเกียบของชาวจีน

2020-05-19T14:51:38+07:00กรกฎาคม 24th, 2019|

จดหมายข่าวฯ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 201 – มองวัฒนธรรมซ่ง ผ่านภาพ “ชิงหมิงซ่างเหอถู” ฉบับราชวงศ์ซ่งเหนือ

2020-05-19T15:03:28+07:00กรกฎาคม 23rd, 2019|

Go to Top