แผนที่และข้อมูลประเทศจีนโดยสังเขป

2020-05-14T14:02:13+07:00ตุลาคม 11th, 2019|

中华人民共和国 22 มณฑล (省 Shěng) 4 มหานครที่ขึ้นตรงต่อรัฐบาลกลาง (直辖市 Zhíxiáshì) 2 เขตบริหารพิเศษ 5 เขตปกครองตนเอง (自治区 Zìzhìqū)