ตัวเลขจีน การอ่านตัวเลขจีน และตารางเทียบตัวเลขจีน-ไทย

2022-03-24T14:54:46+07:00มีนาคม 24th, 2022|

หากเลขหลักสิบเป็นเลข 1 เวลาอ่านหลักสิบต้องอ่านเป็น一十 yī shí โดยต้องมีคำว่า 一 yī กำกับและออกเสียงวรรณยุกต์เป็นเสียงที่ 1 เสมอ เช่น 一百一十 (110) อ่านว่า yì bǎi yī shí หนึ่งร้อยสิบ 一百一十四 (114) อ่านว่า yì bǎi yī shí sì หนึ่งร้อยสิบสี่ หากเลขหลักสิบเป็นเลข 0 เวลาอ่านหลักสิบต้องอ่านคำว่า 零 líng ศูนย์ ด้วย เช่น 一百零九 (109)  อ่านว่า yì bǎi líng jiǔ หนึ่งร้อยเก้า           การอ่านจำนวนตัวเลขโดยละ 零 líng อาจทำให้ตีความผิดได้ เพราะ 一百九 yì bǎi jiǔ ย่อมาจากคำว่า 一百九十 yì bǎi jiǔ shí หมายถึง หนึ่งร้อยเก้าสิบ (190)