ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสอบวัดระดับภาษาจีน (HSK)

2020-06-10T13:34:11+07:00มิถุนายน 10th, 2020|

การสอบ HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi 汉语水平考试) คือ การสอบวัดระดับความรู้ความสามารถด้านภาษาจีน เริ่มเปิดให้สอบอย่างเป็นทางการตั้งแต่ปี ค.ศ. 1992 ผู้เข้าสอบจะต้องเลือกระดับที่ต้องการสอบ มี 6 ระดับ