—– ปัจจุบันมีนักเรียน นักศึกษาเรียนภาษาจีนมากขึ้น ยิ่งเรียน คำศัพท์ยิ่งเยอะและยากขึ้น ด้วยความที่มีคำศัพท์ภาษาจีนมากมายเกินกว่าที่จะเรียนรู้แค่ในโรงเรียน หรือในมหาวิทยาลัย …—–

—– ทางอาศรมสยาม-จีนวิทยา จึงได้รวบรวมคำศัพท์ต่างๆขึ้นมาในหัวข้อ “ศัพท์จีนนอกตำรา” เพื่อให้ผู้อ่านจำคำศัพท์ และนำไปใช้ได้อย่างดียิ่งขึ้น

ตามมาอ่านใน Ep.43 กันเลยค่ะ

 

 

ตีสองหน้า

ตีสองหน้า มีความหมายตรงกับภาษาจีนว่า 耍两面派 shuǎ liǎng miàn pài

 

ตัวอย่าง
王春爱耍两面派,少来往为妙。
Wáng Chūn aì shuǎ liǎng miàn pài, shǎo lái wǎng wéi miào.
หวังชุนชอบตีสองหน้า ไปมาหาสู่ให้น้อยเป็นการดี

 

王春经常耍两面派、挑拨离间。
Wáng Chūn jīng cháng shuǎ liǎng miàn pài、 tiǎo bō lí jiàn.
หวังชุนมักจะตีสองหน้า คอยยุแหย่ให้แตกแยกกัน

 

人人都知道王春是个耍两面派的人。
Rén rén dōu zhī dào Wáng Chūn shì gè shuǎ liǎng miàn pài de rén.
ใครๆ ก็รู้ว่า หวังชุนเป็นคนตีสองหน้า

 

 

เรียบเรียงโดย ทีมงานอาศรมสยาม-จีนวิทยา