—–ปัจจุบันมีนักเรียน นักศึกษาเรียนภาษาจีนมากขึ้น ยิ่งเรียน คำศัพท์ยิ่งเยอะและยากขึ้น และสิ่งสำคัญคือ การสื่อสารกับคนจีนได้อย่างลื่นไหล แต่ทว่า เมื่อถึงเวลากลับนึกคำศัพท์เหล่านั้นไม่ออก …

—–ดังนั้นทางอาศรมสยาม-จีนวิทยา จึงขอนำเสนอหัวข้อ พูดจีนให้ได้ดั่งใจ เพื่อให้ผู้อ่านจำคำศัพท์ และนำไปใช้ได้อย่างดียิ่งขึ้น

อ่านได้ใน Ep.16 กันค่ะ

 

ลำเอียง

ความหมายโดยตรง :

‘ลำเอียง’ มีความหมายตรงกับภาษาจีนว่า  偏心  หรือ  偏心眼儿

คำศัพท์

偏心  piān xīn   หรือ   偏心眼儿   piān xīn yǎn ér    ลำเอียง  /  ใจลำเอียง

 

ตัวอย่าง

奶奶最偏心,好东西总是留给哥哥。
Nǎi nai zuì piān xīn,hǎo dōng xī zǒng shì liú gěi gē ge.
คุณย่าลำเอียงที่สุด  ของดี ๆ  มักเก็บไว้ให้พี่ชาย

奶奶最偏心眼儿,好东西总是留给哥哥。
Nǎi nai zuì piān xīn yǎn ér,hǎo dōng xī zǒng shì liú gěi gē ge.
คุณย่าลำเอียงที่สุด  ของดี ๆ  มักเก็บไว้ให้พี่ชาย


 
偏心的奶奶总是把好东西留给哥哥。
Piān xīn de nǎi nai zǒng shì bǎ hǎo dōng xī liú gěi gē ge.
คุณย่าที่ใจลำเอียงมักเอาของดีๆ เก็บไว้ให้พี่ชาย

偏心眼儿的奶奶总是把好东西留给哥哥。
Piān xīn yǎn ér de nǎi nǎi zǒng shì bǎ hǎo dōng xī liú gěi gē gē.
คุณย่าที่ใจลำเอียงมักเอาของดีๆ เก็บไว้ให้พี่ชาย

 

奶奶总是把好东西留给哥哥,最偏心啦。
Nǎi nai zǒng shì bǎ hǎo dōng xī liú gěi gē ge,zuì piān xīn la.
คุณย่ามักเอาของดีๆ เก็บไว้ให้พี่ชาย ลำเอียงที่สุดเลย

奶奶总是把好东西留给哥哥,最偏心眼儿啦。
Nǎi nǎi zǒng shì bǎ hǎo dōng xī liú gěi gē gē ,zuì piān xīn yǎn ér lā.
คุณย่ามักเอาของดีๆ เก็บไว้ให้พี่ชาย ลำเอียงที่สุดเลย

 

เรียบเรียงโดย ทีมงานอาศรมสยาม-จีนวิทยา