—– ปัจจุบันมีนักเรียน นักศึกษาเรียนภาษาจีนมากขึ้น ยิ่งเรียน คำศัพท์ยิ่งเยอะและยากขึ้น ด้วยความที่มีคำศัพท์ภาษาจีนมากมายเกินกว่าที่จะเรียนรู้แค่ในโรงเรียน หรือในมหาวิทยาลัย …—–

—– ทางอาศรมสยาม-จีนวิทยา จึงได้รวบรวมคำศัพท์ต่างๆขึ้นมาในหัวข้อ “ศัพท์จีนนอกตำรา” เพื่อให้ผู้อ่านจำคำศัพท์ และนำไปใช้ได้อย่างดียิ่งขึ้น

ตามมาอ่านใน Ep.33 กันเลยค่ะ

 

หลอกใช้

หลอกใช้ ภาษาจีนใช้คำว่า 利用  lì yòng

 

ตัวอย่าง
这孩子真笨,总被别人利用
Zhè hán zi zhēn bèn,zǒng bèi bié rén lì yòng.
เด็กคนนี่โง่จริงๆ ถูกคนอื่นหลอกใช้อยู่เรื่อย

 

利用别人的人,最终也会被别人利用
Lì yòng bié rén de rén,zuì zhōng yě huì bèi bié rén lì yòng.
คนที่หลอกใช้คนอื่น ในที่สุดก็จะถูกคนอื่นหลอกใช้

 

别让有些人利用了我们纯洁的爱情。
Bié ràng yǒu xiē rén lì yòng le wǒ men chún jié de ài qíng.
อย่าให้ใครบางคนหลอกใช้ความรักอันบริสุทธิ์ของเรา

 

***************************************

เกร็ดน่ารู้

คำว่า 利用 ยังใช้ในความหมายเชิงบวก คือ การใช้เวลา สิ่งของ ทรัพยากรธรรมชาติ ปัญญาความรู้ ฯลฯ ให้เกิดประโยชน์ หรือก่อให้เกิดอรรถประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

 

ตัวอย่าง
利用业余时间学习外语。
lì yòng yè yú shí jiān xué xí wài yǔ.
เขาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการศึกษาภาษาต่างประเทศ

 

我们利用太阳能发电以降低电费成本。
Wǒ men lì yòng tài yáng néng fā diàn yǐ jiàng dī diàn fèi chéng běn.
พวกเราใช้พลังงานแสงอาทิตย์ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อลดต้นทุนค่าไฟฟ้า

 

 

เรียบเรียงโดย ทีมงานอาศรมสยาม-จีนวิทยา