—–ปัจจุบันมีนักเรียน นักศึกษาเรียนภาษาจีนมากขึ้น ยิ่งเรียน คำศัพท์ยิ่งเยอะและยากขึ้น และสิ่งสำคัญคือ การสื่อสารกับคนจีนได้อย่างลื่นไหล แต่ทว่า เมื่อถึงเวลากลับนึกคำศัพท์เหล่านั้นไม่ออก …

—–ดังนั้นทางอาศรมสยาม-จีนวิทยา จึงขอนำเสนอหัวข้อ พูดจีนให้ได้ดั่งใจ เพื่อให้ผู้อ่านจำคำศัพท์ และนำไปใช้ได้อย่างดียิ่งขึ้น

อ่านได้ใน Ep.25 กันค่ะ

 

หัวเจ้าเล่ห์

ความหมายโดยตรง :    ‘หัวเจ้าเล่ห์’  ในความหมายว่า เจ้าคารมกับการพูดจาหลบเลี่ยงไปมา หรือมีความคิด / การกระทำที่ส่อลักษณะฉลาดแกมโกง มีเล่ห์เหลี่ยม ภาษาจีนใช้คำว่า   滑头 หรือ  耍滑头

คำศัพท์    滑头  huá tóu    หรือ   耍滑头   shuǎ huá tóu     หัวเจ้าเล่ห์  /  ทำตัวหัวเจ้าเล่ห์

**  滑头 เป็นคำคุณศัพท์  ส่วน  耍滑头 เป็นกริยาวลี

 

ตัวอย่าง

一名企业家伪造税单偷税,真是滑头
Yī míng qǐ yè jiā wěi zào shuì dān tōu shuì, zhēn shì huá tóu.
นักธุรกิจรายหนึ่งปลอมแปลงใบกำกับภาษีเพื่อโกงภาษี หัวเจ้าเล่ห์จริง ๆ

一名企业家伪造税单偷税,真会耍滑头
Yī míng qǐ yè jiā wěi zào shuì dān tōu shuì. zhēn huì shuǎ huá tóu.
 นักธุรกิจรายหนึ่งปลอมแปลงใบกำกับภาษีเพื่อโกงภาษี ทำตัวหัวเจ้าเล่ห์จริง ๆ

 

警察拘捕了一名偷税的滑头企业家。
Jǐng chá jū bǔ le yī míng tōu shuì de huá tóu qǐ yè jiā.    
ตำรวจจับนักธุรกิจหัวเจ้าเล่ห์รายหนึ่งที่โกงภาษีไว้ได้

警察拘捕了一名耍滑头偷税的企业家。
Jǐng chá jū bǔ le yī míng shuǎ huá tóu tōu shuì de qǐ yè jiā.    
ตำรวจจับนักธุรกิจรายหนึ่งที่ทำตัวหัวเจ้าเล่ห์โกงภาษีไว้ได้

 

这个滑头的小伙子用伪信用卡刷卡买东西。
Zhè gè huá tóu de xiǎo huǒ zǐ yòng wěi xìn yòng kǎ shuā kǎ mǎi dōng xī.    
หนุ่มหัวเจ้าเล่ห์คนนี้ใช้บัตรเครดิตปลอมรูดซื้อสินค้า

 这个小伙子耍滑头,用伪信用卡刷卡买东西。
zhè gè xiǎo huǒ zǐ shuǎ huá tóu,yòng wěi xìn yòng kǎ shuā kǎ mǎi dōng xī.   
หนุ่มคนนี้ทำตัวหัวเจ้าเล่ห์ ใช้บัตรเครดิตปลอมรูดซื้อสินค้า

 

这个小伙子用伪信用卡刷卡买东西,真是滑头
Zhè gè xiǎo huǒ zǐ yòng wěi xìn yòng kǎ shuā kǎ mǎi dōng xī, zhēn shì huá tóu.    
หนุ่มคนนี้ใช้บัตรเครดิตปลอมรูดซื้อสินค้า หัวเจ้าเล่ห์จริง ๆ

这个小伙子用伪信用卡刷卡买东西,真会耍滑头
Zhè gè xiǎo huǒ zǐ yòng wěi xìn yòng kǎ shuā kǎ mǎi dōng xī, zhēn huì shuǎ huá tóu.    
หนุ่มคนนี้ใช้บัตรเครดิตปลอมรูดซื้อสินค้า ทำตัวหัวเจ้าเล่ห์จริง ๆ

********************************************

เกร็ดน่ารู้

บุคคลที่มีพฤติกรรมส่อไปในทางหัวเจ้าเล่ห์ หรือที่เรียกกันว่า ‘คนหัวเจ้าเล่ห์’  ภาษาจีนใช้คำว่า

–  小滑头  (xiǎo huá tóu)  หมายถึง  เด็กหัวเจ้าเล่ห์  / ไอ้หนุ่มหัวเจ้าเล่ห์

–  老滑头  (lǎo huá tóu)    หมายถึง  เฒ่าหัวเจ้าเล่ห์  /  ตาแก่หัวเจ้าเล่ห์

ตัวอย่าง

村里没有谁不知道宋财是个老滑头
Cūn lǐ méi yǒu shuí bù zhī dào Sòng Cái shì gè lǎo huá tóu.
หมู่บ้านนี้ไม่มีใครไม่รู้ว่า สมชายเป็นเฒ่าหัวเจ้าเล่ห์ 

 

你帮我想办法教训教训这帮小滑头
Nǐ bāng wǒ xiǎng bàn fǎ jiào xùn jiào xùn zhè bāng xiǎo huá tóu ba.
คุณช่วยผมคิดวิธีสั่งสอนเด็กหัวเจ้าเล่ห์กลุ่มนี้หน่อยสิ

 

你这个小滑头,每次要你帮忙出力时就不见人影了。
Nǐ zhè gè xiǎo huá tóu,měi cì yào nǐ bāng máng chū lì shí jiù bù jiàn rén yǐng le.
เด็กหัวเจ้าเล่ห์อย่างแกนี่นะ ทุกครั้งที่ต้องการให้แกช่วยออกแรง ก็จะไม่เห็นเงาหัวเลย

 

 

เรียบเรียงโดย ทีมงานอาศรมสยาม-จีนวิทยา