—– ปัจจุบันมีนักเรียน นักศึกษาเรียนภาษาจีนมากขึ้น ยิ่งเรียน คำศัพท์ยิ่งเยอะและยากขึ้น ด้วยความที่มีคำศัพท์ภาษาจีนมากมายเกินกว่าที่จะเรียนรู้แค่ในโรงเรียน หรือในมหาวิทยาลัย …—–

—– ทางอาศรมสยาม-จีนวิทยา จึงได้รวบรวมคำศัพท์ต่างๆขึ้นมาในหัวข้อ “ศัพท์จีนนอกตำรา” เพื่อให้ผู้อ่านจำคำศัพท์ และนำไปใช้ได้อย่างดียิ่งขึ้น

ตามมาอ่านใน Ep.42 กันเลยค่ะ

 

 

พูดมาก

พูดมาก ภาษาจีนใช้คำว่า 话唠 huà láo หรือ 话多 huà duō

 

ตัวอย่าง
这个孩子天生话唠
Zhè gè hái zi tiān shēng huà lào.

这个孩子天生话多
Zhè gè hái zi tiān shēng huà duō.
เด็กคนนี้พูดมากมาตั้งแต่เกิด

 

我不喜欢跟话唠的人做朋友。
Wǒ bù xǐ huān gēn huà láo de rén zuò péng yǒu.

我不喜欢跟话多的人做朋友。
Wǒ bù xǐ huān gēn huà duō de rén zuò péng yǒu.
ฉันไม่ชอบเป็นเพื่อนกับคนที่พูดมาก

 

刚安静没多久,他又开始话唠了。
Gāng ān jìng méi duō jiǔ,tā yòu kāi shǐ huà láo le.

刚安静没多久,他又开始话多了。
Gāng ān jìng méi duō jiǔ,tā yòu kāi shǐ huà duō le.
เพิ่งจะเงียบได้ไม่นาน เขาก็เริ่มพูดมากอีกแล้ว

*****************************

เกร็ดน่ารู้

คำว่า 话唠 huà láo ใช้เป็นคำนามได้ด้วย หมายถึง ‘คนพูดมาก’ ตัวอย่างเช่น 一个话唠 (yī gè huà láo คนพูดมากหนึ่งคน) ซึ่งเป็นนามวลีที่ประกอบขึ้น ด้วยการนำคำบอกจำนวน 一 ( หนึ่ง) และคำลักษณนาม 个 มาวางหน้า
话唠 แต่คำว่า 话多 huà duō จะใช้เป็นนามวลีเช่นนั้นไม่ได้

 

ตัวอย่าง
赵英是话唠
Zhào Yīng shì huà láo.

赵英是个话唠
Zhào Yīng shì gè huà láo.

赵英是一个话唠
Zhào Yīng shì yī gè huà láo.
จ้าวอิงเป็นคนพูดมาก

 

老张话少,可他太太是个话唠
Lǎo Zhāng huà shǎo,kě tā tài tai shì gè huà lào.
คุณจางพูดน้อย แต่ภรรยาเขาเป็นคนพูดมาก

 

เรียบเรียงโดย ทีมงานอาศรมสยาม-จีนวิทยา