—– ปัจจุบันมีนักเรียน นักศึกษาเรียนภาษาจีนมากขึ้น ยิ่งเรียน คำศัพท์ยิ่งเยอะและยากขึ้น ด้วยความที่มีคำศัพท์ภาษาจีนมากมายเกินกว่าที่จะเรียนรู้แค่ในโรงเรียน หรือในมหาวิทยาลัย …—–

—– ทางอาศรมสยาม-จีนวิทยา จึงได้รวบรวมคำศัพท์ต่างๆขึ้นมาในหัวข้อ “ศัพท์จีนนอกตำรา” เพื่อให้ผู้อ่านจำคำศัพท์ และนำไปใช้ได้อย่างดียิ่งขึ้น

ตามมาอ่านใน Ep.22 กันเลยค่ะ

 

คนโปรด

คนโปรด ภาษาจีนใช้คำว่า 红人 hóng rén หรือ 大红人 dà hóng rén มีความหมายว่า บุคคลที่อยู่ใกล้ชิดเป็นที่ชอบพอของผู้มีอำนาจบารมี

ตัวอย่าง
他是总理的大红人
Tā shì zǒng lǐ de dà hóng rén.
เขาเป็นคนโปรดของนายกรัฐมนตรี

 

李莲英是慈禧太后身边的大红人
Lǐ Lián Yīng shì Cí Xǐ tài hòu shēn biān de dà hóng rén.
หลี่เหลียนอิงเป็น (ขันที) คนโปรดข้างกายพระนางซูสีไทเฮา

 

张英是班主任的红人,让她去说最合适。
Zhāng Yīng shì bān zhǔ rèn de hóng rén, ràng tā qù shuō zuì hé shì.
จางอิงเป็นคนโปรดของครูประจำชั้น ให้เธอไปพูดเหมาะสมที่สุด

 

********************************

เกร็ดความรู้

สำหรับคำว่า ดาราคนโปรด นักแสดงคนโปรด นักเขียนคนโปรด ครูคนโปรด นักเรียนคนโปรด นักการเมืองคนโปรด ฯลฯ  ในภาษาจีนไม่มีคำเฉพาะ  แต่จะสื่อความหมายดังกล่าวด้วยรูปแบบวลี ดังตัวอย่างข้างล่างนี้

最喜爱的 (zuì xǐ ài de ที่รักที่สุด) +…

 

ครูคนโปรด           最喜爱的老师                 zuì xǐ ài de lǎo shī

นักเขียนคนโปรด  最喜爱的作家                 zuì xǐ ài de zuò jiā

นักแสดงคนโปรด  最喜爱的演员                 zuì xǐ ài de yǎn yuán

ดาราคนโปรด        最喜爱的明星                 zuì xǐ ài de míng xīng

นักการเมืองคนโปรด  最喜爱的政治家       zuì xǐ ài de zhèng zhì jiā

 

ตัวอย่าง
中国民众最喜爱的政治家是谁?
Zhōng Guó mín zhòng zuì xǐ ài de zhèng zhì jiā shì shéi?
นักการเมืองที่ประชาชนจีนชื่นชอบมากที่สุดคือใคร?

 

เรียบเรียงโดย ทีมงานอาศรมสยาม-จีนวิทยา