จ-

—– ปัจจุบันมีนักเรียน นักศึกษาเรียนภาษาจีนมากขึ้น ยิ่งเรียน คำศัพท์ยิ่งเยอะและยากขึ้น ด้วยความที่มีคำศัพท์ภาษาจีนมากมายเกินกว่าที่จะเรียนรู้แค่ในโรงเรียน หรือในมหาวิทยาลัย …—–

—– ทางอาศรมสยาม-จีนวิทยา จึงได้รวบรวมคำศัพท์ต่างๆขึ้นมาในหัวข้อ “ศัพท์จีนนอกตำรา” เพื่อให้ผู้อ่านจำคำศัพท์ และนำไปใช้ได้อย่างดียิ่งขึ้น

ตามมาอ่านใน Ep.65 กันเลยค่ะ

 

เด็กเส้น

เด็กเส้น หรือ เด็กฝาก ภาษาจีนใช้คำว่า 关系户 guān xì hù คนมีเส้นสาย

นิยมใช้เรียกคนที่ได้รับโอกาสโดยใช้เส้นสาย

 

ตัวอย่าง
那个孩子是关系户
Nà gè hái zi shì guān xì hù.
เด็กคนนั้นเป็นเด็กเส้น (เด็กฝาก)

 

总理儿子排队参军,不愿当关系户
Zǒng lǐ ér zi pái duì cān jūn,bù yuàn dāng guān xì hù.
บุตรชายของนายกรัฐมนตรีเข้าแถวสมัครเป็นทหาร ไม่ขอเป็นเด็กเส้น

 

今年招生要留关系户名额吗?
Jīn nián zhāo shēng yào liú guān xì hù míng é ma?
การรับสมัครนักเรียนในปีนี้จะเผื่ออัตราสำหรับเด็กเส้น (เด็กฝาก) ไหม?

 

********************************

เกร็ดน่ารู้

คำว่า 关系户 guān xì hù ยังใช้เป็นชื่อเรียกได้ หมายถึง บุคคลหรือองค์กรที่มีสายสัมพันธ์ด้วย โดยเอื้อผลประโยชน์แก่กัน

ตัวอย่าง
张老板是咱公司的关系户
Zhāng lǎo bǎn shì zán gōng sī de guān xì hù.
เถ้าแก่จางเป็นบุคคลที่บริษัทของเรามีสายสัมพันธ์ด้วย

 

甲公司是乙公司的关系户
Jiǎ gōng sī shì yǐ gōng sī de guān xì hù.
บริษัท ก เป็นลูกค้าที่บริษัท ข มีสายสัมพันธ์ด้วย

 

那是给关系户准备的新年礼物。
Nà shì gěi guān xì hù zhǔn bèi de xīn nián lǐ wù.
นั่นเป็นของขวัญปีใหม่ที่เตรียมให้แก่บริษัทที่มีสายสัมพันธ์ด้วย

 

 

เรียบเรียงโดย ทีมงานอาศรมสยาม-จีนวิทยา