—–ปัจจุบันมีนักเรียน นักศึกษาเรียนภาษาจีนมากขึ้น ยิ่งเรียน คำศัพท์ยิ่งเยอะและยากขึ้น และเมื่อสังเกตจะพบว่า คำศัพท์ภาษาจีนบางคำที่เราใช้บ่อยๆ กลับสร้างความสับสน มึนงงให้เราเป็นอย่างมาก

—–ดังนั้นทางอาศรมสยาม-จีนวิทยา จึงขอนำเสนอภาษาจีนที่คนใช้ยังใช้สับสนอยู่ โดยเป็นคำศัพท์ที่นักเรียน นักศึกษา จนถึงประชาชนทั่วไปพบเจอในชีวิตประจำวันกันทั้งนั้น 

เรามาต่อกันใน Ep.11 กันดีกว่าค่ะ

简单 (jiǎn dān) กับ 容易 (róng yì)

 

คำว่า 简单 กับ 容易 เป็นคำคุณศัพท์ที่มีความหมายเหมือนกันว่า “ง่าย”

ตัวอย่างที่ 1
这次测验的考题真简单呀!
Zhè cì cè yàn de kǎo tí zhēn jiǎn dān ya!

这次测验的考题真容易呀!
Zhè cì cè yàn de kǎo tí zhēn róng yì ya!
คำแปล: ข้อสอบของการสอบย่อยครั้งนี้ง่ายจริงๆ นะ!

ตัวอย่างที่ 2
这么简单的事情,你还不明白吗?
Zhè me jiǎn dān de shì qíng,nǐ hái bù míng bái ma?

这么容易的事情,你还不明白吗?
Zhè me róng yì de shì qíng,nǐ hái bù míng bái ma?
คำแปล: เรื่องที่ง่ายๆ แบบนี้ คุณยังไม่เข้าใจอีกหรือ?

 

แต่ตามหลักไวยากรณ์จีน ทั้ง 2 คำก็มีความแตกต่างกัน ดังนี้

» คำว่า 简单 เป็นคำคุณศัพท์ขยายคำนาม โดยจะวางไว้หน้าคำนามเพื่อทำหน้าที่เป็นส่วนขยาย หรือจะวางไว้หลังคำนามเพื่อทำหน้าที่เป็นภาคแสดงก็ได้ เมื่อต้องการกล่าวถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งง่ายในแง่มุม มีโครงสร้างหรือองค์ประกอบที่ไม่ซับซ้อน ไม่สับสน ไม่ยุ่งยาก หรือเข้าใจได้โดยง่าย

简单 จึงมีความหมายว่า “ง่ายๆ ” “ไม่ซับซ้อน” (ธรรมดาสามัญ หรือ ระดับพื้นฐาน)

ตัวอย่าง
这是一个简单的游戏。
Zhè shì yí gè jiǎn dān de yóu xì.
นี่เป็นเกมง่ายๆ เกมหนึ่ง (เป็นเกมที่ไม่ซับซ้อนยุ่งยาก)

那栋大楼的构架十分简单
Nà dòng dà lóu de gòu jià shí fēn jiǎn dān.
โครงสร้างของตึกใหญ่หลังนั้นไม่ซับซ้อนเลย
(โครงสร้างของตึกใหญ่หลังนั้นเป็นแบบง่ายๆ)

我的目标很简单 —开一家咖啡馆。
Wǒ de mù biāo hěn jiǎn dān — kāi yì jiā kā fēi guǎn.
เป้าหมายของฉันง่ายมาก คือ เปิดร้านกาแฟหนึ่งร้าน

*** ข้อสังเกต: ตามหลักภาษาจีน คำที่มีความหมายตรงข้ามกับ 简单 คือ 复杂 (fù zá) หมายถึง ซับซ้อน

 

» คำว่า 容易 เป็นคำคุณศัพท์ที่ขยายคำกริยา (หรือเรียกว่า กริยาวิเศษณ์) ในรูปแบบโครงสร้าง
“容易 + คำกริยา” เช่น 容易学 (róng yì xué เรียนง่าย) ,容易做 (róng yì zuò ทำง่าย) , 容易写 (róng yì xiě เขียนง่าย) แต่มักจะละคำกริยาไว้ในฐานที่เข้าใจกัน เมื่อต้องการกล่าวถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่งง่ายหรือสะดวกในแง่มุม เรียนรู้ ดำเนินการ จัดแจงหรือสะสาง

容易 จึงมีความหมายว่า “ง่าย” “ไม่ยาก”

ตัวอย่าง
这是一个容易(玩)的游戏。
Zhè shì yí gè róng yì (wán) de yóu xì.
นี่เป็นเกมที่ (เล่น) ง่ายเกมหนึ่ง

那栋高楼的构架十分容易仿造。
Nà dòng gāo lóu de gòu jià shí fēn róng yì fǎng zào.
โครงสร้างของตึกใหญ่หลังนั้นสร้างเลียนแบบได้ง่ายมาก

知恩图报是容易遵循的人生道理。
Zhī ēn tú bào shì róng yì zūn xún de rén shēng dào lǐ.
การรู้จักสำนึกและตอบแทนบุญคุณเป็นหลักการดำเนินชีวิตที่ปฏิบัติได้ไม่ยาก

*** ข้อสังเกต: ตามหลักภาษาจีน คำที่มีความหมายตรงข้ามกับ 容易 คือ (nán) หมายถึง ยาก ลำบาก ไม่สะดวก

 

** สรุป จากความแตกต่างของคำว่า 简单 กับ 容易 ตามคำอธิบายข้างต้น  ดังนั้น แม้ว่าทั้ง 2 คำจะมีความหมายใกล้เคียงกันมากหรือเหมือนกัน และมักใช้แทนกันโดยไม่ทำให้ความหมายของประโยคแตกต่างกันมากนัก แต่หากพิจารณาในเชิงรายละเอียดแล้วยังคงต่างกันเล็กน้อยในด้านการสื่อความ   

ตัวอย่าง
汉语其实很简单。   Hàn yǔ qí shí hěn jiǎn dān.          ภาษาจีนที่จริงแล้ว (เนื้อหา) ไม่ซับซ้อนเลย
汉语其实很容易。   Hàn yǔ qí shí hěn róng yì.            ภาษาจีนที่จริงแล้ว (เรียน) ง่ายมาก

 

原来这道题这么简单Yuán lái zhè dào tí zhè me jiǎn dān
ที่แท้โจทย์ข้อนี้(โครงสร้างโจทย์)ง่ายอย่างนี้เอง

原来这道题这么容易Yuán lái zhè dào tí zhè me róng yì
ที่แท้โจทย์ข้อนี้ (ตอบ) ง่ายอย่างนี้เอง

******************************************

เกร็ดน่ารู้

» 简单 กับ 容易 ยังนิยมใช้ในรูปสำนวน 不简单 กับ 不容易 เพื่อเพิ่มน้ำหนักหรือเน้นย้ำเนื้อความ

  • 不简单 หมายถึง “เก่ง” หรือ “ไม่ธรรมดา” (มีความโดดเด่น)

ตัวอย่าง
这么难的游戏你也会玩,真不简单
Zhè me nán de yóu xì nǐ yě huì wán,zhēn bù jiǎn dān
เกมที่ยากขนาดนี้คุณยังเล่นได้ ไม่ธรรมดาจริงๆ !

奶奶八十岁了还能去爬山,真不简单
Nǎi nai bā shí suì le hái néng qù pá shān,zhēn bù jiǎn dān
คุณย่าอายุ 80 แล้ว ยังไปปีนเขาได้อีก เก่งมากเลยนะเนี่ย!

他能说十种外语,真是个不简单的人啊!
Tā néng shuō shí zhǒng wài yǔ, zhēn shì gè bù jiǎn dān de rén a!
เขาสามารถพูดภาษาต่างประเทศได้ 10 ภาษา เป็นคนเก่งจริงๆ เลยนะ!

  • 不容易 หมายถึง “ไม่ง่าย” “หาได้ยาก”

ตัวอย่าง
这么难的游戏你也会玩, 真不容易
Zhè me nán de yóu xì nǐ yě huì wán, zhēn bù róng yì
เกมที่ยากขนาดนี้คุณยังเล่นได้ ไม่ง่ายเลยจริงๆ !   (ผู้พูดคิดว่า ผู้ฟังไม่น่าจะเล่นเกมนี้ได้)

奶奶八十岁了还能去爬山,真不容易
Nǎi nai bā shí suì le hái néng qù pá shān, zhēn bù róng yì
คุณย่าอายุ 80 แล้ว ยังไปปีนเขาได้อีก หาได้ยากจริงๆ !   (ผู้พูดคิดว่า คนอายุ 80 ไม่น่าจะปีนเขาได้)

那个小气鬼真的掏钱请你吃饭? 不容易呀!
Nà gè xiǎo qì guǐ zhēn de tāo qián qǐng nǐ chī fàn? Bù róng yì ya!
คนขี้งกคนนั้นยอมควักเงินเลี้ยงข้าวคุณจริงๆ หรือ หาได้ยากนะเนี่ย!
(ผู้พูดเห็นว่า เรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นได้ยาก)

เรียบเรียงโดย ทีมงานอาศรมสยาม-จีนวิทยา