—–ปัจจุบันมีนักเรียน นักศึกษาเรียนภาษาจีนมากขึ้น ยิ่งเรียน คำศัพท์ยิ่งเยอะและยากขึ้น และสิ่งสำคัญคือ การสื่อสารกับคนจีนได้อย่างลื่นไหล แต่ทว่า เมื่อถึงเวลากลับนึกคำศัพท์เหล่านั้นไม่ออก …

—–ดังนั้นทางอาศรมสยาม-จีนวิทยา จึงขอนำเสนอหัวข้อ พูดจีนให้ได้ดั่งใจ เพื่อให้ผู้อ่านจำคำศัพท์ และนำไปใช้ได้อย่างดียิ่งขึ้น

อ่านได้ใน Ep.1 กันค่ะ

 

เกิดเรื่อง

ความหมายโดยตรง :

เกิดเรื่อง ในความหมายว่า เกิดเหตุร้าย เกิดอุบัติเหตุ หรือเกิดเหตุการณ์ในด้านลบ ซึ่งมักจะเป็นเรื่องที่ไม่คาดคิดมาก่อน   ภาษาจีนใช้คำว่า 出事 chū shì  หรือ 出事儿 chū shì ér  คือ  เกิดเรื่อง (เกิดเหตุร้าย / เกิดอุบัติเหตุ)

 

 ตัวอย่าง
求菩萨保佑,但愿不会出事儿
Qiú pú sà bǎo yòu,dàn yuàn bù huì chū shì ér.
ขอพระโพธิสัตว์คุ้มครอง ขอให้อย่าเกิดเหตุร้ายเลย

过去七天了,他还没回来,肯定出事了。
Guò qù qī tiān le, tā hái méi huí lái,kěn dìng chū shì le.        
ผ่านไป 7 วันแล้ว เขายังไม่กลับมา ต้องเกิดเหตุร้ายแล้วแน่เลย

听说王明昨晚在回家的路上出事了。
Tīng shuō Wáng Míng zuó wǎn zài huí jiā de lù shàng chū shì le.
ได้ข่าวว่า เมื่อคืนหวังหมิงเกิดอุบัติเหตุระหว่างทางกลับบ้าน

*****************************************

เกร็ดน่ารู้ 

คำว่า 出事 (出事儿)  เมื่อต้องการเติมคำขยายความ ให้วางคำขยายแทรกไว้ระหว่างคำ เช่น

                     chū dà shì                               เกิดเรื่องใหญ่

了什么大         chū  le shén  me shì ér         เกิดเรื่องใหญ่อะไร (ขึ้น)

了一件大事         chū le yī jiàn dà shì              เกิดเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่ง (ขึ้น)

 

ตัวอย่าง
公司到底了什么大?
Gōng sī dào dǐ c le shén me dà shì?
บริษัทเกิดเรื่องใหญ่อะไรขึ้นกันแน่

 

他家了,哥哥被弟弟枪杀了。
Tā jiā chū shì le, gē ge bèi dì di qiāng shā le.
บ้านเขาเกิดเรื่องหญ่แล้ว น้องชายยิงพี่ชายตาย

 

这里刚了一件大,一架客机坠毁在附近的村子里。
Zhè lǐ gāng chū le yī jiàn dà shì,yī jià kè jī zhuì huǐ zài fù jìn de cūn zǐ lǐ.
ที่นี่เพิ่งจะเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นหนึ่งเรื่อง เครื่องบินโดยสารลำหนึ่งตกในหมู่บ้านใกล้เคียง

 

เรียบเรียงโดย ทีมงานอาศรมสยาม-จีนวิทยา