สำรองที่นั่ง

การบรรยายหัวข้อ “เรื่องสุขภาพในมุมมองแพทย์แผนไทย”

◊ รายละเอียด ◊

เนื่องด้วยปัญหาสุขภาพของวิทยากร จึงจำเป็นต้องยกเลิกการบรรยายหัวข้อ

“เรื่องสุขภาพในมุมมองแพทย์แผนไทย” ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2563

ขออภัยในความไม่สะดวก