“ศิลปะจีนสมัยใหม่และร่วมสมัย”

ถ่ายทอดสดทาง Facebook Live : อาศรมสยาม-จีนวิทยา

(เผยแพร่ทางออนไลน์เท่านั้น)

◊ รายละเอียด ◊

อาศรมสยาม-จีนวิทยา เชิญฟังบรรยายหัวข้อ
ศิลปะจีนสมัยใหม่และร่วมสมัย
.
วิทยากร: รศ.ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล
อาจารย์ประจำภาควิชาทฤษฎีศิลป์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
.
วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 14.30-16.30 น.
.
ถ่ายทอดสดทาง Facebook Live : อาศรมสยาม-จีนวิทยา
(เผยแพร่ทางออนไลน์เท่านั้น)
.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทรศัพท์ : 02-071-1009
E-mail : arsom.siam@gmail.com