——ปัจจุบันมีนักเรียน นักศึกษาเรียนภาษาจีนมากขึ้น ยิ่งเรียน คำศัพท์ยิ่งเยอะและยากขึ้น ด้วยความที่มีคำศัพท์ภาษาจีนมากมายเกินกว่าที่จะเรียนรู้แค่ในโรงเรียน หรือในมหาวิทยาลัย …

——ทางอาศรมสยาม-จีนวิทยา จึงได้รวบรวมคำศัพท์ต่างๆขึ้นมาในหัวข้อ “ศัพท์จีนนอกตำรา” เพื่อให้ผู้อ่านจำคำศัพท์ และนำไปใช้ได้อย่างดียิ่งขึ้น

ตามมาอ่านใน Ep.66 กันเลยค่ะ

 เส้นตื้น

เส้นตื้น ภาษาจีนใช้คำว่า 爱笑 ài xiào ชอบหัวเราะ หรือ 笑点低 xiào diǎn dī จุดหัวเราะอยู่ต่ำ

 

ตัวอย่าง

他是个爱笑的人。
Tā shì gè ài xiào de rén.

他是个笑点低的人。
Tā shì gè xiào diǎn dī de rén.
เขาเป็นคนเส้นตื้น 

 

阿灵爱笑,一听到笑话就笑个不停。
Ā Líng ài xiào,yī tīng dào xiào huà jiù xiào gè bù tíng.

阿灵笑点低,一听到笑话就笑个不停。
Ā Líng xiào diǎn dī,yī tīng dào xiào huà jiù xiào gè bù tíng.
อาหลิงเส้นตื้น ได้ยินเรื่องขำขันทีไรก็หัวเราะไม่หยุด

 

ข้อสังเกต:

คำว่า 笑点低  xiào diǎn dī เป็นคำใหม่ที่นิยมในหมู่วัยรุ่น ยังไม่ได้บัญญัติไว้ในพจนานุกรมจีนปัจจุบัน

 

เรียบเรียงโดย ทีมงานอาศรมสยาม-จีนวิทยา