จ-

—– ปัจจุบันมีนักเรียน นักศึกษาเรียนภาษาจีนมากขึ้น ยิ่งเรียน คำศัพท์ยิ่งเยอะและยากขึ้น ด้วยความที่มีคำศัพท์ภาษาจีนมากมายเกินกว่าที่จะเรียนรู้แค่ในโรงเรียน หรือในมหาวิทยาลัย …—–

—– ทางอาศรมสยาม-จีนวิทยา จึงได้รวบรวมคำศัพท์ต่างๆขึ้นมาในหัวข้อ “ศัพท์จีนนอกตำรา” เพื่อให้ผู้อ่านจำคำศัพท์ และนำไปใช้ได้อย่างดียิ่งขึ้น

ตามมาอ่านใน Ep.49 กันเลยค่ะ

 

 วางอำนาจ

วางอำนาจ หรือ วางอำนาจบาตรใหญ่ ภาษาจีนใช้คำว่า 摆官架子  bǎi guān jià zi หรือ 拿官架子 ná guān jià zi

 

ตัวอย่าง
张部长到哪儿都爱摆官架子
Zhāng bù zhǎng dào nǎr dōu ài bǎi guān jià zi.

张部长到哪儿都爱拿官架子
Zhāng bù zhǎng dào nǎr dōu ài ná guān jià zi.
รัฐมนตรีจาง (ไม่ว่า) ไปที่ไหนก็ชอบวางอำนาจบาตรใหญ่   

 

总理从不对人民摆官架子
Zǒng lǐ cóng bù duì rén mín bǎi guān jià zi.

总理从不对人民拿官架子
Zǒng lǐ cóng bù duì rén mín ná guān jià zi.
นายกรัฐมนตรีไม่เคยวางอำนาจกับประชาชน

 

 

张部长官架子说:这也算欢迎宴?
Zhāng bù zhāng bǎi guān jià zi shuō: Zhè yě suàn huān yíng yàn?

张部长官架子说:这也算欢迎宴?
Zhāng bù zhāng guān jià zi shuō: Zhè yě suàn huān yíng yàn?
รัฐมนตรีจางกล่าวอย่างวางอำนาจว่า นี่นับเป็นงานเลี้ยงต้อนรับแล้วหรือ?

 

เรียบเรียงโดย ทีมงานอาศรมสยาม-จีนวิทยา