ปัญญาจากจีน : ชิงดีชิงเด่น
高下之争

คิ้ว ตา ปาก จมูก ล้วนมีความคิดเหมือนมนุษย์

วันหนึ่ง ปากพูดกับจมูกว่า “เจ้ามีความสามารถอะไร ถึงได้อยู่เหนือข้า?”

จมูกกล่าวว่า “ข้าแยกแยะกลิ่นหอมกับกลิ่นเหม็นได้ ช่วยให้รู้ว่าอะไรกินได้กินไม่ได้ ดังนั้นจึงอยู่เหนือเจ้า”

จมูกหันมาถามตาว่า “แล้วเจ้าเก่งอะไร ถึงได้อยู่เหนือข้าได้?”

ตากล่าวว่า “ข้ามองออกว่าอะไรสวยงามกับอะไรไม่น่าชม ช่วยให้มองเห็นสิ่งต่างๆ ได้  ข้าน่ะมีคุณูปการมากทีเดียว ตำแหน่งถึงอยู่เหนือพวกเจ้า”

จมูกถามอีกว่า “ถ้าเป็นเช่นนั้น คิ้วถือดีอย่างไร ก็อยู่เหนือข้าด้วย”

คิ้วกล่าวว่า “ข้าไม่รู้ว่าจะโต้แย้งกับพวกท่านอย่างไร หากข้าอยู่ใต้ตาและจมูก แล้วใบหน้าของพวกเจ้าจะไปอยู่ที่ไหนล่ะ?”

 

แปลและเรียบเรียงจากนิทานเรื่อง “ชิงดีชิงเด่น” จากหนังสือจุ้ยเวิงถันลู่ (醉翁談錄บันทึกวาทะเฒ่าขี้เมา) ประพันธ์โดยจินอิ๋งจือ (金盈之) มีชีวิตอยู่ประมาณปลายราชวงศ์ซ่งเหนือ ราวๆ ค.ศ. 1126

 

【原文】

高下之爭

 

眉,眼,口,鼻四者,皆有神也。

一日,口為鼻曰:「爾有何能,而位居吾上?」

鼻曰:「吾能別香臭,然後子方可食,故吾位居汝上。」

鼻為眼曰:「子有何能,而位在吾上也?」

眼曰:「吾能觀美惡,望東西,其功不小,宜居汝上也。」

鼻又曰:「若然,則眉有何能,亦居吾上?」

眉曰:「吾也不解與諸君廝爭得,吾若居眼鼻之下,不知你個面皮安放在哪裏?」

北宋末年 金盈之 《醉翁談錄》