คำศัพท์เกี่ยวกับไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (โควิด 19 COVID 19) จีน-ไทย

คำศัพท์ จีน – ไทย ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 新型冠状病毒
疫情 yì qíng สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
蝙蝠 biān fú ค้างคาว
肺炎 fèi  yán โรคปอดอักเสบ